herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 108/2010 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2011-12-29 12:52
Zarządzenie Nr 107/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsiwzięcia "Szpan - Szkolne Programy Aktywności i Nauki 2011-05-12 12:51
Zarządzenie Nr 106/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2011-01-21 13:57
Zarządzenie Nr 105/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2011-01-14 09:46
Zarządzenie Nr 104/2010 w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Marianowo, zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w podległych komórkach organizacyjnych, zatwierdzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą oraz zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 2011-01-14 09:30
Zarządzenie Nr 103/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-12-29 08:16
Zarządzenie Nr 102/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-12-29 08:10
Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składnika majątkowego Szkoły Podstawowej w Marianowie do Urzędu Gminy Marianowo 2010-12-29 08:12
Zarządzenie Nr 100/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 2010-12-27 13:24
Zarządzenie Nr 99/2010 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-12-14 07:45
Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-12-14 07:43
Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 r. 2010-12-14 07:37
Zarządzenie Nr 96/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 2010-12-09 15:17
Zarządzenie Nr 95/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-12-09 15:15
Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 15:12
Zarządzenie Nr 93/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-12-09 15:10
Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie w sprawie powołania biegłego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do wysokości 1 486 459,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Marianowo" 2010-12-01 13:55
Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie do gminnych świetlic wiejskich 2010-11-24 09:40
Zarządzenie Nr 90/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-11-24 09:38
Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2010-11-24 09:33
Zarządzenie Nr 88/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-11-09 14:04
Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2010-10-27 09:25
Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2010-10-27 09:21
Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-10-25 15:31
Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-10-12 10:11
Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2010-10-12 10:09
Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-10-06 14:32
Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLIV/277/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-10-06 14:29
Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-10-06 14:24
Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-28 09:51
Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-28 09:48
Zarządzenie Nr 77/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-09-28 09:44
Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2011 rok 2010-09-28 09:35
Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLIII/274/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-09-15 13:45
Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-10 11:03
Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-10 10:55
Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-06 11:44
Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2010-08-30 13:22
Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2010-08-30 13:21
Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2010-08-09 10:53
Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-08-09 10:51
Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:50
Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:48
Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu nabycia nieruchomości 2010-08-09 10:27
Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:25
Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:21
Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-08-09 10:20
Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-08-09 10:18
Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2010-08-09 10:16
Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-07-04 18:22
Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-07-04 18:20
Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej 2010-06-22 10:08
Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" 2010-06-22 10:07
Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności 2010-06-22 10:06
Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności 2010-06-22 10:05
Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLI/255/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-06-22 10:04
Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-06-22 10:02
Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 2010-06-22 10:00
Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-10 07:56
Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-06-10 07:53
Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian. 2010-06-10 07:49
Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-06-02 15:27
Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 2010-06-02 15:25
Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-06-02 15:22
Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-02 15:18
Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-06-02 15:12
Zarządzenie Nr 42/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-05-13 10:05
Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-05-13 10:02
Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XL/252/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-05-13 10:06
Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-05-13 09:58
Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XL/252/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-05-13 09:55
Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2010-04-27 09:54
Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-27 09:52
Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2010-04-27 09:51
Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2010 rok 2010-04-27 09:48
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2010-04-27 09:44
Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 834/69 polożonej w obrębie Marianowo 2010-04-27 09:42
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-27 09:37
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-04-15 08:31
Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-15 07:52
Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie wyznaczenia pełnomocnika wdrożenia informatycznego systemu sprawozdawczości jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego "SJO BeSTi@" 2010-04-13 08:33
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-13 08:31
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-04-13 08:29
Zarządzenie Nr 25/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-04-13 08:28
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2010 roku 2010-04-13 08:27
Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-04-13 08:24
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/246/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-04-13 07:54
Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz oddania udziału w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 2010-04-13 07:51
Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-13 07:48
Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbierania od nich oświadczeń majątkowych 2010-03-11 12:20
Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2010-03-11 12:18
Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-03-11 12:15
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-03-11 12:13
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-03-11 12:10
Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Marianowo 2010-03-11 12:07
Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-03-11 12:03
Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-03-11 12:01
Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2010 roku 2010-03-11 11:58
Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/243/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych 2010-03-11 11:56
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Marianowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-03-11 11:51
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2009, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2009 2010-02-09 09:33
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-02-09 09:29
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-01-22 15:02
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-01-22 14:58
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Marianowo 2010-01-18 10:08
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-01-18 09:59
Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-01-18 09:55
Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/230/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2010 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2010-01-18 09:13