herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw (benzyna, olej napędowy, gaz LPG) wraz z usługami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Marianowie, gmina Marianowo, działka nr 135/10 obręb Marianowo 2015-11-27 10:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw (benzyna, olej napędowy, gaz LPG) wraz z usługami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Marianowie, gmina Marianowo, działka nr 135/10 obręb Marianowo 2015-11-27 10:27
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do działek nr 155/2, 151 droga, 156/2, 159, 411/1 rzeka Krępa, 160/1 droga, 760/2, 835, 834/67, 834/65, 834/64, 834/60, 774/1 droga, 768, 766, 759/2, 759/3, 759/26 w Marianowie 2015-11-27 10:26
Zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w Marianowie 2015-11-27 10:25
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w Marianowie 2015-11-27 10:25
Informacja o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw wraz z usługami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Marianowie 2015-11-27 10:24
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne usytuowanego w m. Marianowo, działka nr 344/5 obręb Marianowo 2015-11-27 10:24
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ?Marianowo?, udokumentowanego Dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej, związanej z powiększeniem powierzchni złoża do 11,2735 ha 2015-11-27 10:23