herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokoły i wyniki głosowania - KATALOG -
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2015-08-04 10:02
Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Marianowo w dniu 30 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:02
Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisji wyborcze w dniu głosowania, tj. 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:02
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych 2015-08-04 10:02
Zarządzenie Nr 107/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych 2015-08-04 10:02
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:02
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 października 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Marianowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Marianowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 października 2014 r. o przyznanych numerach listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:01
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 10:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2015-08-04 10:01
Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego 2015-08-04 10:00
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 24 września 2014 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta. 2015-08-04 10:00
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 24 września 2014 r. o pełnionych funkcjach w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie 2015-08-04 10:00
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 24 września 2014 r. o pełnionych funkcjach w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie 2015-08-04 10:00
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2015-08-04 10:00
Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 09:59
Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-08-04 09:59
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 16 września 2014 r. 2015-08-04 09:59
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego zarządzonych na dzień 16 września 2014 r. 2015-08-04 09:59
Informacja Wójta Gminy Marianowo o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-08-04 09:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 5 września 2014 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2015-08-04 09:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 3 września 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 16 września 2014 r. 2015-08-04 09:58
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2015-08-04 09:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rady powiatu i rad gmin Powiatu Stargardzkiego 2015-08-04 09:57