herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 51/2003 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2013-05-16 09:52
Zarządzenie Nr 50/2003 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2004 roku 2013-05-16 09:51
Zarządzenie Nr 49/2003 w sprawie zmiany budżetu, zmiany w budżecie i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/79/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmiany budżetu gminy Marianowo na 2003 rok 2013-05-16 09:49
Zarządzenie Nr 48/2003 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 09:48
Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy, zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/69/2003 z dnia 30 października 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmiany budżetu gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 09:46
Zarządzenie Nr 41/2003 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003 2013-05-16 09:44
Zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy, zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr X/63/2003 z dnia 25 września 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 09:42
Zarządzenie Nr 39/2003 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2013-05-16 09:39
Zarządzenie Nr 38/2003 w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2013-05-16 09:36
Zarządzenie Nr 37/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr IX/57/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2003 rok 2013-05-16 09:33
Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:30
Zarządzenie Nr 35/2003 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:29
Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:28
Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2003 roku 2013-05-16 09:27
Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 01/2003 z dnia 02 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2013-05-16 09:26
Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu a stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:25
Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2013-05-16 09:22
Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Marianowie 2013-05-16 09:20
Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz uchwalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 2013-05-16 09:16
Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-16 09:12
Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie zamknięcia ulicy Kasztanowej, Nadrzecznej i Sportowej w Marianowie 2013-05-16 09:08
Zarządzenie Nr 25/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 2013-05-16 09:08
Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw związanych z przekazywaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej 2013-05-16 09:06
Zarządzenie Nr 23/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy, zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy do uchwały Nr VII/51/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. Rady Gminy Marianowo w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 2013-05-16 09:05
Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w oparciu o procedury Banku Światowego na roboty finansowane w całości lub w części w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) 2013-05-16 09:04
Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę, użyczenie i inne formy zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Marianowo 2013-05-16 09:04
Zarządzenie Nr 20/2003 w sprawie powołania na terenie gminy Marianowo obwodowych komisji ds. referendum 2013-05-16 09:02
Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Marianowie 2013-05-16 09:00
Zarządzenie Nr 18/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego stanowiącego podstawę do negocjacji oraz zasad ustalania czynszu za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2013-05-16 08:55
Zarządzenie Nr 17/2003 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w oparciu o procedury Banku Światowego na roboty finansowane w całości lub w części w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD 2013-05-16 08:54
Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 2013-05-16 08:52
Zarządzenie Nr 15/2003 w sprawie zwołania dodatkowego zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:52
Zarządzenie Nr 14/2003 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół 2013-05-16 08:51
Zarządzenie Nr 13/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 do uchwały Rady Gminy w Marianowie Nr V/31/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 08:48
Zarządzenie Nr 12/2003 w sprawie zwołania dodatkowego zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:45
Zarządzenie Nr 11/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 08:44
Zarządzenie Nr 10/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:43
Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnkowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:39
Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:38
Zarządzenie Nr 7/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:37
Zarządzenie Nr 6/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:36
Zarządzenie Nr 5/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sulino na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:35
Zarządzenie Nr 4/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gogolewo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:34
Zarządzenie Nr 3/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dalewo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:33
Zarządzenie Nr 2/2003 zmieniające uchwałę Nr 04/2001 Zarządu Gminy w Marianowie z dnia 16 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe 2013-05-16 08:32