herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 131/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2015-01-02 13:12
Zarządzenie Nr 130/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-30 10:13
Zarządzenie Nr 129/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2014-12-30 10:12
Zarządzenie Nr 128/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-29 08:28
Zarządzenie Nr 127/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-29 08:27
Zarządzenie Nr 126/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-17 11:09
Zarządzenie Nr 125/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku 2014-12-12 13:54
Zarządzenie Nr 124/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo 2014-12-12 13:52
Zarządzenie Nr 123/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego "ORKAN" w Dalewie 2014-12-12 13:51
Zarządzenie Nr 122/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-12-12 13:49
Zarządzenie Nr 121/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostki budżetowej Gminy Marianowo 2014-12-12 13:48
Zarządzenie Nr 120/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-03 08:48
Zarządzenie Nr 119/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-12-03 08:46
Zarządzenie Nr 118/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Gminy Marianowo 2014-11-26 13:14
Zarządzenie Nr 117/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-26 13:13
Zarządzenie Nr 116/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-25 15:19
Zarządzenie Nr 115/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-25 15:18
Zarządzenie Nr 114/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok 2014-11-20 12:11
Zarządzenie Nr 113/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-20 12:09
Zarządzenie Nr 112/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-20 12:00
Zarządzenie Nr 111/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-10 11:40
Zarządzenie Nr 110/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-10 11:39
Zarządzenie Nr 109/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-11-10 11:38
Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-07 11:54
Zarządzenie Nr 107/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych 2014-11-05 14:27
Zarządzenie Nr 106/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2014-11-05 14:25
Zarządzenie Nr 105/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-05 14:21
Zarządzenie Nr 104/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-11-04 14:50
Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2014-11-04 14:49
Zarządzenie Nr 102/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-04 14:48
Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Marianowo w roku 2015 2014-11-04 14:47
Zarządzenie Nr 100/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-10-27 08:36
Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-10-27 08:25
Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych 2014-10-27 08:24
Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2014-10-17 14:41
Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2014-10-17 14:40
Zarządzenie Nr 95/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2014-10-10 09:52
Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2014-10-10 09:51
Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-10-10 09:43
Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-10-01 15:14
Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-09-30 10:29
Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-30 10:26
Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-30 10:24
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2014-09-17 15:01
Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-17 15:00
Zarządzenie Nr 86/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku 2014-09-15 10:35
Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-09-15 10:34
Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2015 rok 2014-09-12 08:26
Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-09-12 08:24
Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2014-09-12 08:22
Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 2014-09-09 08:32
Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-08 14:06
Zarządzenie Nr 79/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2014/2015 2014-09-01 08:17
Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-09-01 08:16
Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-01 08:15
Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-08-27 15:04
Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 2014-08-27 15:03
Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-08-27 15:02
Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-08-27 15:01
Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-08-27 15:00
Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 214 r. 2014-08-12 11:19
Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-08-11 10:32
Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-08-11 10:29
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-07-18 13:02
Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-07-18 13:00
Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-07-16 14:41
Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-14 11:20
Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-14 09:09
Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-07-14 09:06
Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-09 12:33
Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-07 12:47
Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-07-02 10:37
Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-02 10:36
Zarządzenie Nr 58/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2014-06-30 08:15
Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-26 11:12
Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie określenia sposobu postępowania przy wdrażaniu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2014-06-17 08:19
Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 12:00
Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w formie świadczenia rzeczowego 2014-06-17 08:21
Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2014-06-16 11:57
Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2014/2015 2014-06-16 11:55
Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 11:53
Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 11:52
Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2014-06-16 11:49
Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, odbierania od nich oświadczeń majątkowych i przekazywania informacji gospodarczych o ich zobowiązaniach 2014-06-16 11:47
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2014-06-16 11:43
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 11:41
Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 11:39
Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 11:35
Zarządzenie Nr 43/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2014-06-16 11:27
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2014-06-16 11:10
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 2014-06-16 11:04
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2014-07-02 10:18
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 10:52
Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 09:32
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 09:31
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-07 12:04
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-07 12:03
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-05-07 12:02
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-04-29 10:02
Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-04-15 11:16
Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-09 15:01
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-09 14:59
Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-04-09 14:58
Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2014 roku 2014-04-09 10:21
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-04-09 10:19
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 rok 2014-03-31 14:38
Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-03-31 14:37
Zarządzenie Nr 24/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku 2014-03-17 10:07
Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-03-13 14:37
Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-13 11:00
Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-13 10:57
Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-03-13 10:56
Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/227/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-13 10:55
Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-02-25 14:42
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2014-02-17 10:47
Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-02-17 10:42
Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok 2014-02-17 10:41
Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-02-12 08:45
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2014-02-05 12:06
Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2014 r. 2014-02-05 12:04
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-02-05 09:28
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-21 11:48
Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-21 11:47
Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-17 09:12
Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej 2014 roku 2014-01-17 09:11
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2013 2014-01-17 09:10
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-01-17 09:09
Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały XXVII/194/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 2014-01-15 14:00
Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-01-15 13:59
Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-01-15 13:58
Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-15 13:56