herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo" 2016-10-07 14:45
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo" 2016-09-22 10:22
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo 2016-09-21 14:37
Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo 2016-08-01 20:04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo oraz o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Stargardzie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obszar NATURA 2000 2016-07-13 13:48