herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marianowo przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:11
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marianowo wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym 2015-08-04 10:11
Protokół wyników głosowania w obwodzie sporządzony przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Marianowie 2015-08-04 10:11
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania, tj. 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:11
Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej 2015-08-04 10:11
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 marca 2015 r. o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Marianowie, powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:10
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do składu obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia jej składu 2015-08-04 10:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 10 marca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Marianowo w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 8, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 10 marca 2015 r. o przyznanych numerach listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2015-08-04 10:10
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 lutego 2015 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:09
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 23 lutego 2015 r. o pełnionych funkcjach w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie 2015-08-04 10:09
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie 2015-08-04 10:09
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:09
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:08
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 2 lutego 2015 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-08-04 10:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym Nr 8, w którym wybiera się jednego radnego 2015-08-04 10:08
Zarządzenie Nr 13/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2015-08-04 10:08