Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-15 12:01:30
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-15 11:58:58
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-15 11:55:40
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-15 11:53:02
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-15 11:49:34
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-15 11:47:57
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie Sebastian Stępień 2019-05-14 14:07:10
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2019 Sebastian Stępień 2019-05-10 14:51:25
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2019-05-10 09:45:03
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-05-09 13:10:51
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Kopalnia kruszyw pospolitych (piaski, żwiry) "Trąbki N" położona w obrębie Trąbki, na działce ewidencyjnej nr 21/4 gmina Marianowo Sebastian Stępień 2019-05-09 13:09:03
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Kopalnia kruszyw pospolitych (piaski, żwiry) "Trąbki N" położona w obrębie Trąbki, na działce ewidencyjnej nr 21/4 gmina Marianowo Sebastian Stępień 2019-05-09 13:08:44
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Kopalnia kruszyw pospolitych (piaski, żwiry) "Trąbki N" położona w obrębie Trąbki, na działce ewidencyjnej nr 21/4 gmina Marianowo Sebastian Stępień 2019-05-09 13:05:47
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Kopalnia kruszyw pospolitych (piaski, żwiry) "Trąbki N" położona w obrębie Trąbki, na działce ewidencyjnej nr 21/4 gmina Marianowo Sebastian Stępień 2019-05-09 13:04:43
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r. Sebastian Stępień 2019-05-08 10:09:47
Rok 2019 Sebastian Stępień 2019-05-08 10:07:36
Informacja o wykonaniu budżetu za 2018 rok Sebastian Stępień 2019-05-08 10:07:09
Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 10 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-05-08 09:54:47
Zarządzenie Nr 52/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2019 r. Sebastian Stępień 2019-05-07 09:03:37
Zarządzenie Nr 51/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego Sebastian Stępień 2019-05-07 09:02:36
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Wiechowo Sebastian Stępień 2019-05-07 09:00:17
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Sebastian Stępień 2019-05-07 08:57:17
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-05-07 08:56:16
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2018 rok Sebastian Stępień 2019-05-07 08:55:17
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Marianowo Sebastian Stępień 2019-05-07 08:02:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Sebastian Stępień 2019-05-06 13:18:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Sebastian Stępień 2019-05-06 13:16:49
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-04-29 09:30:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-25 10:10:30
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Sebastian Stępień 2019-04-24 14:52:55
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Sebastian Stępień 2019-04-24 14:44:41
Sprawozdania finansowe Sebastian Stępień 2019-04-24 14:44:15
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:33:18
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:32:40
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:31:57
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:30:21
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:29:28
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:28:36
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-04-17 09:26:22
Uchwała Nr CXXIII.205.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Marianowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Sebastian Stępień 2019-04-17 08:56:58