Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Sebastian Stępień 2019-05-06 13:16:49
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-04-29 09:30:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-25 10:10:30
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Sebastian Stępień 2019-04-24 14:52:55
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Sebastian Stępień 2019-04-24 14:44:41
Sprawozdania finansowe Sebastian Stępień 2019-04-24 14:44:15
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:33:18
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:32:40
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:31:57
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:30:21
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:29:28
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-17 09:28:36
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-04-17 09:26:22
Uchwała Nr CXXIII.205.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Marianowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Sebastian Stępień 2019-04-17 08:56:58
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2019-04-16 14:15:13
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2019-04-16 14:06:09
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-04-15 12:47:45
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2019-04-15 09:33:34
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-12 10:05:16
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Sebastian Stępień 2019-04-12 10:04:22
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2019-04-10 09:14:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Sebastian Stępień 2019-04-09 14:14:20
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-04-09 10:39:24
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dzwonowo Sebastian Stępień 2019-04-09 10:38:44
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2019-04-09 10:38:09
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Czarnkowo Sebastian Stępień 2019-04-09 10:37:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Sebastian Stępień 2019-04-04 14:10:55
Spis planów zagospodarowania przestrzennego - dokument usunięty Sebastian Stępień 2019-04-03 14:11:19
Serwis Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Sebastian Stępień 2019-04-03 10:03:42
Uchwały, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej Sebastian Stępień 2019-04-03 10:01:14
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2019-04-03 09:53:50
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2028 Sebastian Stępień 2019-04-02 13:12:43
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-02 13:10:16
Uchwała Nr V/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych Sebastian Stępień 2019-04-02 12:55:42
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-04-02 12:52:32
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-04-02 12:51:40
Uchwała Nr V/26/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" Sebastian Stępień 2019-04-02 12:50:44
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-02 12:49:48
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2019-03-29 09:47:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Sebastian Stępień 2019-03-28 13:48:02