Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Sebastian Stępień 2018-09-03 11:09:13
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców Sebastian Stępień 2018-09-03 11:06:26
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-09-03 10:56:27
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-29 14:52:21
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:51:49
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:50:40
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-29 14:49:16
Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:48:35
Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:47:53
Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-29 14:47:05
Uchwała Nr XXXVII/248/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marianowo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sebastian Stępień 2018-08-29 09:22:51
Uchwała Nr XXXVII/247/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Sebastian Stępień 2018-08-29 09:21:58
Uchwała Nr XXXVII/246/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-29 09:21:08
Uchwała Nr XXXVII/245/2018 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-29 09:20:07
Uchwała Nr XXXVII/244/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki Sebastian Stępień 2018-08-29 09:19:12
Uchwała Nr XXXVII/243/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-29 09:18:16
Uchwała Nr XXXVII/242/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie Sebastian Stępień 2018-08-29 09:17:15
Uchwała Nr XXXVII/241/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie Sebastian Stępień 2018-08-29 09:16:11
Uchwała Nr XXXVII/240/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 09:15:05
Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-08-29 09:10:05
Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 09:08:55
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 09:07:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-27 15:12:02
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-27 15:09:06
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-08-27 13:07:18
Uchwała Nr XXXIV/226/2018 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-23 13:27:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-23 11:26:51
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości Sebastian Stępień 2018-08-20 14:58:37
Wzory dokumentów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-20 11:20:00
Informacje i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej Sebastian Stępień 2018-08-20 11:18:44
Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-20 11:12:17
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Sebastian Stępień 2018-08-20 11:08:56
Herb i weksylia Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-17 10:10:59
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 23 sierpnia 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-17 09:06:14
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych (obiadów) w szkołach na terenie gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-08 09:51:19
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Sebastian Stępień 2018-08-07 15:07:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Sebastian Stępień 2018-08-07 15:01:56
Ogólna klauzula informacyjna - art. 13 RODO Sebastian Stępień 2018-08-07 14:52:16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Sebastian Stępień 2018-08-07 14:50:24
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Sebastian Stępień 2018-08-07 14:40:17