Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KIERUNKI DZIAŁANIA WÓJTA GMINY MARIANOWO DO ROKU 2006 - informacja z realizacji uchwały Maciej Krzyśko 2006-11-02 21:03:07
Uchwała Nr XXXVIII/234/06 w sprawie nadania tytułu „Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo”. Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:39:26
Uchwała Nr XXXVIII/233/06 w sprawie nadania tytułu „Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo”. Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:38:49
UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:38:18
Uchwała Nr XXXVIII/231/06 w sprawie powołania skarbnika gminy – głównego księgowego budżetu Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:37:19
Uchwała Nr XXXVIII/230/06 w sprawie odwołania skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:36:39
Uchwała Nr XXXVIII/229/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:36:04
UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:35:28
UCHWAŁA NR XXXVIII/227/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2006-10-11 21:34:57
Przetarg na na sprzedaż autobusu marki Autosan H6-10.03S Maciej Krzyśko 2006-09-14 21:02:14
Przetarg na dostawę opału w sezonie grzewczym 2006/2005 do obiektów będących własnością komunalną Gminy Marianowo. Maciej Krzyśko 2006-09-14 21:01:23
Uchwała Nr XXXVII/226/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Marianowie Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:26:20
UCHWAŁA Nr XXXVII/225/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:25:34
UCHWAŁA NR XXXVII/224/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:24:48
Uchwała Nr XXXVI/221/2006 w sprawie zaopiniowania projektu łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:24:14
UCHWAŁA NR XXXVII/224/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:23:12
UCHWAŁA Nr XXXVI/223/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:21:16
Uchwała Nr XXXVI/ 222/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:20:46
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej na okres 20 lat. Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:20:09
Uchwała Nr XXXIV/218/2006 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Marianowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:18:34
Uchwała Nr XXXIV /216/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:18:06
UCHWAŁA Nr XXXIV/215/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:17:34
Uchwała Nr XXXIV /214/2006 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:17:02
Uchwała Nr XXXIII/213/06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:16:32
UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:15:59
UCHWAŁA Nr XXXIII/211/06 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. Maciej Krzyśko 2006-09-13 08:15:18
Przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2006-09-07 11:04:24
Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2006-09-07 11:03:31
Krystyna Domaros - Z-ca Wójta Maciej Krzyśko 2006-08-30 19:56:51
Elżbieta Irena Rink - Wójt Gminy Maciej Krzyśko 2006-08-30 18:31:43
Sebastian Tomasz Stępień - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maciej Krzyśko 2006-08-30 18:13:42
Rozalia Zubel - Skarbnik Gminy Maciej Krzyśko 2006-08-30 18:10:22
Krystyna Maria Bugajna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Marianowie Maciej Krzyśko 2006-08-30 18:04:13
Marzena Koniak - Kierownik Biblioteki Filialnej w Dzwonowie Maciej Krzyśko 2006-08-30 17:59:10
Anna Leszczyńska - Kierownik Biblioteki Publicznej w Marianowie Maciej Krzyśko 2006-08-30 17:57:23
Anna Leszczyńska - Kierownik Biblioteki Publicznej w Marianowie Maciej Krzyśko 2006-08-30 17:57:11
Dorota Wiechcińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marianowie Maciej Krzyśko 2006-08-30 17:50:18
Jolanta Zygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maciej Krzyśko 2006-08-30 17:47:26
Anna Antoniewska Puna - Radna Maciej Krzyśko 2006-08-30 07:55:37
Jan But - Radny Maciej Krzyśko 2006-08-30 07:53:34