Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik 5-9 Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:24:29
Załącznik 1-4 Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:23:48
Załączniki do budżetu 2005 Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:23:04
Uchwała Nr XXII/142/2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:20:51
Uchwała Nr XXII/141/2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Marianowo w latach 2005-2009. Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:19:47
Uchwała Nr XXII/140/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2004 Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:18:34
Uchwała Nr XXII/139/2004 w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach kultury prowadzonych przez gminę Marianowo. Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:17:39
Uchwała Nr XXII/138/2004 w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Marianowo Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:16:42
Uchwała Nr XXII/137/2004 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dotacji z bud Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:15:30
Uchwała Nr XXII/136/2004 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:14:21
Uchwała Nr XXII/135/2004w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:11:58
Uchwała Nr XXII/134/2004 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:10:45
Uchwała Nr XXII/133/2004 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2005 rok i sposobu jego realizacji Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:08:57
Uchwała Nr XXII/132/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2005 rok Maciej Krzyśko 2005-02-18 09:07:41
Rok 2004 Maciej Krzyśko 2005-02-17 14:05:18
Elżbieta Rink - Wójt Gminy Maciej Krzyśko 2005-02-17 14:04:43
Piotr Dędek - Przewodniczący Rady Gminy Maciej Krzyśko 2005-02-17 13:56:56
Uchwała Nr XX/120/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:42:53
Uchwała Nr XX/119/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:41:07
Uchwała Nr XX/118/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:38:03
Uchwała Nr XX/117/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów w obrębie wsi: Gogolewo, Dalewo, Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:36:10
Uchwała Nr XX/116/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:35:08
Uchwała Nr XX/114/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:34:00
Uchwała Nr XX/113/2004 w sprawie ustalenia dodatkowego zabezpieczenia kredytu bankowego. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:32:50
Uchwała Nr XX/112/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:31:14
Uchwała Nr XX/111/2004 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:30:05
Uchwała Nr XX/110/2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w roku 2005. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:28:53
Uchwała Nr XX/108/2004 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Marianowo na 2005 r. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:28:09
Uchwała Nr XX/107/2004 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:26:47
Uchwała Nr XXI/131/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marian Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:25:24
Uchwała Nr XXI/130/2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:24:41
Załączniki do uchwały 130 Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:23:42
Uchwała Nr XXI/129/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 . Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:22:28
Uchwała Nr XXI/128/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:21:22
Uchwała Nr XXI/127/2004 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pożytku publicznego Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:19:50
Załącznik do uchwały 127 Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:18:25
Uchwała Nr XXI/126/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:17:22
Uchwała Nr XXI/125/2004 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:16:16
Uchwała Nr XXI/124/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:15:06
Uchwała Nr XXI/123/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 Maciej Krzyśko 2005-01-16 12:11:10