herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 10:11:54
Zarządzenia 2019 Sebastian Stępień 2019-01-08 10:04:48
Uchwała Nr III/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-01-08 10:03:35
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 10:02:44
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 10:02:02
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji Sebastian Stępień 2019-01-08 10:01:16
Uchwała Nr III/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych Sebastian Stępień 2019-01-08 10:00:23
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie - Miasto Stargard przez Gminę Marianowo zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-01-08 09:59:37
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" Sebastian Stępień 2019-01-08 09:58:05
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 09:56:27
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2029 Sebastian Stępień 2019-01-08 09:55:41
LISIŃSKA Dorota Lucyna - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:23:47
MIAZEK Halina Bernadeta - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:23:24
PURGAŁ Jerzy Leon - Wiceprzewodniczący Rady Sebastian Stępień 2019-01-07 14:22:40
RUCIŃSKI Mateusz Ludwik - Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2019-01-07 14:22:22
SALAWA Paweł Jan - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:22:04
WIERZBOWSKA Monika Karolina - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:21:43
ŻARSKI Piotr - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:21:27
ŻYWICKI Bolesław Tomasz - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:21:14
BODEK Michał - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2019-01-07 14:20:53
BUJAK Jolanta - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sebastian Stępień 2019-01-07 14:19:31
CZYŻ Małgorzata Irena - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2019-01-07 14:18:23
KAMIŃSKI Zdzisław - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:17:05
KOROSTEŃSKI Krzysztof - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:15:34
KRIL Marta Agnieszka - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:14:30
LISIŃSKA Dorota Lucyna - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:13:21
MIAZEK Halina Bernadeta - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:10:54
PASIERBEK-HALKO Monika - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:09:46
PURGAŁ Jerzy Leon - Wiceprzewodniczący Rady Sebastian Stępień 2019-01-07 14:08:31
RUCIŃSKI Mateusz Ludwik - Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2019-01-07 14:07:26
SALAWA Paweł Jan - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:06:43
WIERZBOWSKA Monika Karolina - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:05:18
ŻARSKI Piotr - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:03:56
ŻYWICKI Bolesław Tomasz - Radny Sebastian Stępień 2019-01-07 14:02:23
Wójt Gminy Sebastian Stępień 2019-01-07 13:55:05
Radni Sebastian Stępień 2019-01-07 13:54:52
Pierwsze oświadczenia w kadencji 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-01-07 13:52:52
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-07 13:02:10
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-07 13:01:36
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-12-31 12:20:17