herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XLII/273/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie miejscowości Marianowo i Wiechowo