herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały nr XLIV/281/2010 z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo