herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XXVIII/170/2005 z dnia 8 września 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo