herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 99, 283, 285, 86/2 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo