herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Załączniki do uchwały 121 2005-03-07 07:55
Uchwała Nr XX/121/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do współpracy z Gminą Mescherin 2005-03-07 07:54
Uchwała Nr XX/109/2004 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 2005-03-07 07:52
Uchwała Nr XX/120/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo. 2005-01-16 12:42
Uchwała Nr XX/119/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo 2005-01-16 12:41
Uchwała Nr XX/118/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo. 2005-01-16 12:38
Uchwała Nr XX/117/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów w obrębie wsi: Gogolewo, Dalewo, 2005-01-16 12:36
Uchwała Nr XX/116/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 2005-01-16 12:35
Uchwała Nr XX/114/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2005-01-16 12:34
Uchwała Nr XX/113/2004 w sprawie ustalenia dodatkowego zabezpieczenia kredytu bankowego. 2005-01-16 12:32
Uchwała Nr XX/112/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2005-01-16 12:31
Uchwała Nr XX/111/2004 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów. 2005-01-16 12:30
Uchwała Nr XX/110/2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w roku 2005. 2005-01-16 12:28
Uchwała Nr XX/108/2004 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Marianowo na 2005 r. 2005-01-16 12:28
Uchwała Nr XX/107/2004 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok 2005-01-16 12:26