herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/119/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo