herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo"