herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z usunięciem wad i usterek na obiekcie Szkoły Podstawowej w Marianowie w ramach zastępczego wykonawstwa reklamacyjnego dla zadania: "Renowacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie"