Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022 Sebastian Stępień 2019-12-11 14:12:24
Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-12-11 14:08:12
Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-12-11 14:03:05
Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-12-11 13:57:35
Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian - dokument usunięty Sebastian Stępień 2019-12-11 13:53:23
Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian - dokument usunięty Sebastian Stępień 2019-12-11 13:53:11
Zarządzenie Nr 140/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-12-11 13:49:34
Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-12-11 13:46:53
Zarządzenie Nr 135/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2019-2020 Sebastian Stępień 2019-12-11 13:43:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022 Sebastian Stępień 2019-12-11 13:12:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022 Sebastian Stępień 2019-12-11 13:10:23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022 Sebastian Stępień 2019-12-11 13:09:55
Informacja o konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Sebastian Stępień 2019-12-11 10:07:20
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Sebastian Stępień 2019-12-11 10:01:17
Informacja o konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki Sebastian Stępień 2019-12-11 09:56:49
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 20 grudnia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-12-11 09:46:40
Stawka podatku rolnego w 2020 roku Sebastian Stępień 2019-12-05 11:21:04
Stawka podatku rolnego w 2020 roku - dokument usunięty Sebastian Stępień 2019-12-05 11:18:17
Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-05 11:17:50
Stawka podatku rolnego w 2020 roku - dokument usunięty Sebastian Stępień 2019-12-05 11:17:43
Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-05 11:16:50
Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-05 11:15:02
Stawki na rok 2020 Sebastian Stępień 2019-12-05 11:11:35
Stawka podatku leśnego na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-05 11:10:06
Stawka podatku leśnego na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-12-05 11:08:11
Dowożenie uczniów z terenu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 2 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Sebastian Stępień 2019-12-03 13:59:03
Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XII/52/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-12-03 09:17:05
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 02.12.2019 Sebastian Stępień 2019-12-03 09:02:14
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 02.12.2019 Sebastian Stępień 2019-12-03 09:01:21
Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XII/52/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-12-02 09:36:36
Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-12-02 09:34:48
Uchwała Nr CCCXCIX.661.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 Sebastian Stępień 2019-12-02 09:24:50
Uchwała Nr CCCXCIX.660.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-02 09:23:30
Uchwała Nr CCCXCIX.659.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-02 09:19:35
Uchwała Nr XII/57/2019 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, za lata 2017-2018 Sebastian Stępień 2019-12-02 08:51:56
Uchwała Nr XII/56/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki Sebastian Stępień 2019-12-02 08:50:45
Uchwała Nr XII/55/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2019-12-02 08:49:24
Uchwała Nr XII/54/2019 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2022" Sebastian Stępień 2019-12-02 08:48:26
Uchwała Nr XII/53/2019 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Sebastian Stępień 2019-12-02 08:47:21
Uchwała Nr XII/52/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-12-02 08:46:01