herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Zarządzenie Nr 113/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019