Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2022 r.
2 Uchwała Nr XLVIII/259/2023 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo
3 Uchwała Nr XLVIII/258/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2023"
4 Uchwała Nr XLVIII/257/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
5 Uchwała Nr XLVIII/256/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
6 Uchwała Nr XLVIII/255/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
7 Uchwała Nr XLVIII/254/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
8 Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
9 Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie powołania stałej Komisji Negocjacyjnej
10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Trąbki