Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo, dz. nr geod.: 339, 311, 214/1, 309/2, 6, 31/3, 196 obr. Dzwonowo gm. Marianowo 2023-12-15 08:09
dokument Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 17 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo, dz. nr geod.: 339, 311, 214/1, 309/2, 6, 31/3, 196 obr. Dzwonowo gm. Marianowo 2023-12-15 08:07
dokument Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 8 września 2003 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą budowę drogi gminnej w Trąbkach łączącej drogę powiatową ze stacją PKP, dz. nr geod.: 12/1, 12/13, 17/32 obr. Trąbki gm. Marianowo 2023-09-08 13:08
dokument Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej w Trąbkach łączącej drogę powiatową ze stacją PKP, dz. nr geod.: 12/1, 12/13, 17/32 obr. Trąbki gm. Marianowo 2023-08-04 13:16
dokument Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-07 14:47
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2022-02-18 13:17
dokument Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dzwonowo w okresie trwania kadencji 2018 - 2023 2021-08-11 11:30
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-24 09:03
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r., dla działek ewidencyjnych 413/1, 414/.1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/5, 415, 418/1 obręb Marianowo 2019-10-15 08:39
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-08-02 12:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 2017-08-02 12:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2016-07-21 13:38
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV i 0,4 kV na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2016-06-29 10:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr geod. 740/21; elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowanych na działkach nr geod. 121, 122, 740/21, 740/42; elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV na działkach nr geod. 122, 740/21, 740/42; złączy kablowych 0,4 kV na działkach nr geod. 122, 740/42, 740/3 - 740/41 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-09-16 14:20
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr geod. 740/21; elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowanych na działkach nr geod. 121, 122, 740/21, 740/42; złączy kablowych 0,4 kV na działkach nr geod. 122, 740/42, 740/3 - 740/41 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-08-31 08:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr geod. 740/21; elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowanych na działkach nr geod. 121, 122, 740/21, 740/42; złączy kablowych 0,4 kV na działkach nr geod. 122, 740/42, 740/3 - 740/41 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-08-14 12:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działce nr geod. 291 obręb Wiechowo gm. Marianowo oraz na działce nr geod. 760/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-04-13 15:12
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 291 obręb Wiechowo i nr 760/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-03-24 08:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr geod. 291 obręb Wiechowo i nr 760/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-03-02 09:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001922_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 12/26 obręb Trąbki gmina Marianowo, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-02-20 08:14
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-10-16 12:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-10-09 10:56
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na działkach nr geod. 40/2, 46/1, 118, 135/9, 859/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-05-22 14:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na działkach nr geod. 40/2, 46/1, 118, 135/9, 859/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-04-23 12:10
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 626/1, 857/4, 579/2, 857/7, 857/5, 857/15 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-10-31 10:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 857/3, 857/16, 857/7, 857/5, 626/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-07-16 08:01
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 857/3, 857/16, 857/7, 857/5, 626/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-06-25 15:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 857/3, 857/16, 857/7, 857/5, 626/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-05-21 10:17
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych oraz linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach nr 285, 299, 271, 269, 300 z obrębu Dalewo oraz na działkach nr 299 i 301 z obrębu Gogolewo 2013-01-17 09:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych oraz linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach 285, 299, 271, 269, 300 obręb Dalewo, na działkach nr geod. 299, 301 obręb Gogolewo, gm. Marianowo 2012-12-19 14:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepławek dla ryb na działkach nr geod. 4/2, 7/8, 3/10 obręb Trąbki, na działkach nr geod. 314, 315 obręb Dzwonowo, na działce nr geod. 692/1 obręb Sulino gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2012-09-11 14:09
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji zespołu budynków szkoły podstawowej wraz z rozbudową i nadbudową na działce o nr geod. 159 w miejscowości Marianowo, znajdujących się przy ul. Jeziornej 15 2012-07-24 12:07
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie ośrodka naziemnego podziemnego magazynu gazu Marianowo z gazociągiem przyłączeniowym do systemu przesyłowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod. 321/5, 313, 286/1, 288, 289/1, 32, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15/1, 51, 50, 49/1, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 71/1, 77, 121, 122/1, 123/1, 124/1, 126/1, 127, 128/2, 128/3, 129/1 obręb Kiczarowo gmina Stargard Szczeciński, na działkach nr geod. 1/1, 1/2, 2, 3, 8, 70 obręb Gogolewo gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2012-07-05 12:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka naziemnego podziemnego magazynu gazu Marianowo z gazociągiem przyłączeniowym do systemu przesyłowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod. 321/5, 313, 286/1, 288, 289/1, 32, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15/1, 51, 50, 49/1, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 71/1, 77, 121, 122/1, 123/1, 124/1, 126/1, 127, 128/2, 128/3, 129/1 obręb Kiczarowo gmina Stargard Szczeciński, na działkach nr geod. 1/1, 1/2, 2, 3, 8, 70 obręb Gogolewo gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2012-05-29 12:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utrzymaniu urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, obejmujących działkę o numerze ewidencyjnym 23, obręb Trąbki, gmina Marianowo 2011-12-27 11:10
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 155/2, 151, 156/2, 159, 411/1, 160/1, 760/2, 835, 774/1 położonych w obrębie miejscowości Marianowo 2011-06-09 15:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 155/2, 151, 156/2, 159, 411/1, 160/1, 760/2, 835, 774/1 położonych w obrębie Marianowo 2011-05-18 08:28
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 2011-05-18 08:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-28 09:50
dokument Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-21 15:02
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Marianowo o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych 2010-12-09 08:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo 2010-06-16 13:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo 2010-06-01 09:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2010-04-01 11:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2010-04-01 11:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utrzymaniu urządzeń służących do odprowadzania ścieków komunalnych, obejmujących działkę o nr ewid. 194/3, obręb Marianowo, gmina Marianowo 2010-02-17 15:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn. 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr geod. 205, 215/14, 215/19 i 231/1 położonych w obrębie miejscowości Marianowo 2010-02-02 15:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wiechowie 2009-04-10 13:03
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 2007-05-28 07:34
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 2007-05-28 07:33
dokument Obwieszczenie w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie 2005-07-22 08:10
dokument Kalendarz wyborczy dla wyborów do MRG 2005-07-22 08:10
dokument Druki zgłoszeń kandydatów do MRG 2005-07-22 08:08
dokument Komunikat w sprawie umieszczania obwieszczeń PKW 2004-04-06 14:10