Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej nabudynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu , budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 231/2 w Marianowie 2024-07-19 13:09
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 30/3 w Marianowie 2024-04-25 14:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla działki nr ewid. 746/32 położonej w obrębie Marianowo 2024-04-18 14:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 30/3 w Marianowie 2024-04-10 12:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV i 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr ewid. 311/1, 283 i 360 położonych w obrębie Marianowo, gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2024-04-09 14:46
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu - plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13 obręb Trąbki oraz plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 obręb Marianowo 2024-04-03 09:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla działki nr ewid. 746/30 położonej w obrębie Marianowo 2024-04-03 09:13
dokument Obwieszczenie o spotkaniach otwartych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych 2024-03-28 12:34
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Dalewo, Gogolewo, Trąbki i Czarnkowo - w zakresie elektrowni wiatrowych 2024-03-28 12:32
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci energetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr ewid. 287 i 269/11 obręb Gogolewo 2024-03-26 12:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla działki nr ewid. 746/29 położonej w obrębie Marianowo 2024-03-22 08:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla działki nr ewid. 746/31 położonej w obrębie Marianowo 2024-03-13 09:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 281/1, 279, 278 położonych w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2024-03-08 07:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej oraz drogi dla pieszych i rowerów, po nasypie kolejowym Marianowo- Trąbki na działkach nr geod. 118, 245/1, 245/2, 166/2, 164/1, 166/1, 166/3, 175, 174/4, 411/1, 278 obręb Marianowo na działkach 12/25, 12/23, 12/20, 12/19 obręb Trąbki, gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2024-03-05 13:35
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu 2024-03-05 07:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 110/12 położonej w Marianowie 2024-02-13 13:27
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 746/31 położonej w obrębie Marianowo 2024-02-08 07:56
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 746/30 położonej w obrębie Marianowo 2024-02-07 07:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 167/2 w Gogolewie 2024-01-17 09:17
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 110/12 położonej w Marianowie 2024-01-16 12:58
dokument Obwieszczenie o dyskusji publicznej dot. planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dalewo, Gogolewo, Trąbki i Czarnkowo 2024-01-11 08:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 746/30 położonej w Marianowie 2024-01-04 10:19
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 13 położonej w obrębie Trąbki 2024-01-02 12:43
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo 2024-01-02 12:28
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2024-01-02 11:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 110/12 położonej w Marianowie 2023-12-29 07:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześćiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 281/1 położonej w Marianowie 2023-12-01 13:48
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo - dokument stracił ważność 2023-09-15 09:21
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo - dokument stracił ważność 2023-09-15 09:18
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 13 położonej w obrębie Trąbki - dokument stracił ważność 2023-09-15 09:13
dokument Obwieszczenie o dyskusji publicznej dot. planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dalewo 2023-07-14 10:05
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Trąbki 2023-01-24 09:12
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Marianowo - dokument stracił ważność 2023-01-13 13:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Marianowo 2023-01-03 09:23
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2022-04-29 12:22
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2021-10-27 14:19
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marianowo w obrębach Marianowo i Gogolewo 2017-06-01 14:12
dokument Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2016-04-04 11:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo oraz o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-04-04 10:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręb geodezyjny Gogolewo i Marianowo 2014-11-19 14:48
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XXXVII/276/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2014-11-19 14:45
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2013-11-05 15:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-14 09:37
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/119/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-14 09:26
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-05 15:20
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/118/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-05 15:16
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-10-25 14:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-10-25 14:20
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-10-17 14:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji zespołu budynków szkoły podstawowej wraz z rozbudową i nadbudową na działce o nr geod. 159 ul. Jeziorna 15 w miejscowości Marianowo gm. Marianowo, woj. zachodniopomorskie 2012-08-08 08:25
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2012-07-04 10:48
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2012-04-20 15:35
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2012-04-17 08:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 99, 283, 285, 86/2 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo 2011-08-18 09:51
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2011-08-02 13:25
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 86/2, 99, 283, 285 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo 2011-07-28 12:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-27 13:08
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XXVIII/170/2005 z dnia 8 września 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo 2010-12-27 12:45
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-14 12:00
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały nr XLIV/281/2010 z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-14 11:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręby geodezyjne: Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo 2010-11-04 15:43
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach geodezyjnych Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo 2010-11-04 15:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręb geodezyjny Marianowo i Wiechowo 2010-08-20 15:13
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XLII/273/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie miejscowości Marianowo i Wiechowo 2010-08-20 15:10
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo, w granicach działki nr 344/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2010-06-01 09:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obręb Dzwonowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-03-18 08:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-01-12 10:47
dokument Obwieszczenie o zmianie Uchwały Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-01-12 10:45