Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo - dokument stracił ważność 2023-09-15 09:21
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo - dokument stracił ważność 2023-09-15 09:18
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 13 położonej w obrębie Trąbki - dokument stracił ważność 2023-09-15 09:13
dokument Obwieszczenie o dyskusji publicznej dot. planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dalewo 2023-07-14 10:05
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Trąbki 2023-01-24 09:12
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Marianowo - dokument stracił ważność 2023-01-13 13:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Marianowo 2023-01-03 09:23
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2022-04-29 12:22
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2021-10-27 14:19
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marianowo w obrębach Marianowo i Gogolewo 2017-06-01 14:12
dokument Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2016-04-04 11:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo oraz o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-04-04 10:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręb geodezyjny Gogolewo i Marianowo 2014-11-19 14:48
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XXXVII/276/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2014-11-19 14:45
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2013-11-05 15:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-14 09:37
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/119/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-14 09:26
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-05 15:20
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/118/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-05 15:16
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-10-25 14:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-10-25 14:20
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-10-17 14:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji zespołu budynków szkoły podstawowej wraz z rozbudową i nadbudową na działce o nr geod. 159 ul. Jeziorna 15 w miejscowości Marianowo gm. Marianowo, woj. zachodniopomorskie 2012-08-08 08:25
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2012-07-04 10:48
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2012-04-20 15:35
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2012-04-17 08:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 99, 283, 285, 86/2 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo 2011-08-18 09:51
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2011-08-02 13:25
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 86/2, 99, 283, 285 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo 2011-07-28 12:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-27 13:08
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XXVIII/170/2005 z dnia 8 września 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo 2010-12-27 12:45
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-14 12:00
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały nr XLIV/281/2010 z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-14 11:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręby geodezyjne: Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo 2010-11-04 15:43
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach geodezyjnych Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo 2010-11-04 15:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręb geodezyjny Marianowo i Wiechowo 2010-08-20 15:13
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XLII/273/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie miejscowości Marianowo i Wiechowo 2010-08-20 15:10
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo, w granicach działki nr 344/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2010-06-01 09:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obręb Dzwonowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-03-18 08:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-01-12 10:47
dokument Obwieszczenie o zmianie Uchwały Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-01-12 10:45