Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 151/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-11-24 12:46:45
Zarządzenie Nr 150/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2023-11-24 12:45:47
Zarządzenie Nr 149/2023 w sprawie darowizny mienia Gminy Marianowo na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie Sebastian Stępień 2023-11-24 12:44:49
Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 listopada 2023 r. Sebastian Stępień 2023-11-24 12:42:17
Zarządzenie Nr 148/2023 w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia własnego - gry decyzyjnej pod kryptonimem "SYDONIA - 2023" Sebastian Stępień 2023-11-24 08:48:32
Zarządzenie Nr 148/2023 w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia własnego - gry decyzyjnej pod kryptonimem "SYDONIA - 2023" Sebastian Stępień 2023-11-24 08:48:06
Zarządzenie Nr 147/2023 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2023 r. Sebastian Stępień 2023-11-24 08:46:16
Zarządzenie Nr 146/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-11-24 08:45:08
Zarządzenie Nr 145/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2023-11-24 08:44:00
Zarządzenie Nr 144/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-11-24 08:42:36
Zarządzenie Nr 143/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2023-11-24 08:41:29
Zarządzenie Nr 142/2023 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr LVII/313/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-11-24 08:40:14
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2023 Sebastian Stępień 2023-11-23 15:30:58
Zarządzenie Nr 141/2023 w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2023 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2023 roku Sebastian Stępień 2023-11-23 15:27:56
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Sebastian Stępień 2023-11-23 15:18:34
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku Sebastian Stępień 2023-11-23 15:17:15
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków Sebastian Stępień 2023-11-23 15:16:38
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku Sebastian Stępień 2023-11-23 15:15:09
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sebastian Stępień 2023-11-23 15:13:05
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sebastian Stępień 2023-11-23 15:10:27
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sebastian Stępień 2023-11-23 15:00:09
Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Sebastian Stępień 2023-11-23 14:54:09
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków Sebastian Stępień 2023-11-23 14:52:23
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku Sebastian Stępień 2023-11-23 14:50:51
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sebastian Stępień 2023-11-23 14:49:15
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sebastian Stępień 2023-11-23 14:46:58
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sebastian Stępień 2023-11-23 14:45:41
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 17 listopada 2003 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo, dz. nr geod.: 339, 311, 214/1, 309/2, 6, 31/3, 196 obr. Dzwonowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2023-11-17 07:55:18
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025" Sebastian Stępień 2023-11-06 08:19:26
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025" Sebastian Stępień 2023-11-06 08:17:10
Uchwała Nr LVII/316/2023 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" Sebastian Stępień 2023-11-03 11:56:13
Uchwała Nr LVII/315/2023 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 Sebastian Stępień 2023-11-03 11:54:39
Uchwała Nr LVII/314/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok Sebastian Stępień 2023-11-03 11:53:42
Uchwała Nr LVII/313/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-11-03 11:52:37
Uchwała Nr LVII/313/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-11-03 11:52:08
Uchwała Nr LVII/312/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 Sebastian Stępień 2023-11-03 11:50:12
Sebastian Stępień - Zastępca Wójta Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2023-11-03 11:10:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Adam Garstecki 2023-10-31 10:07:37
Postępowanie w sprawie budowy drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Trąbki Adam Garstecki 2023-10-31 10:06:33
Zarządzenie Nr 140/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Sebastian Stępień 2023-10-26 13:36:54