Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2022 r. Sebastian Stępień 2023-01-31 08:58:19
Uchwała Nr XLVIII/255/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Sebastian Stępień 2023-01-31 08:43:47
Uchwała Nr XLVIII/259/2023 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2023-01-31 08:38:32
Uchwała Nr XLVIII/258/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2023" Sebastian Stępień 2023-01-31 08:37:38
Uchwała Nr XLVIII/257/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Sebastian Stępień 2023-01-31 08:36:46
Uchwała Nr XLVIII/256/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Sebastian Stępień 2023-01-31 08:35:36
Uchwała Nr XLVIII/255/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Sebastian Stępień 2023-01-31 08:34:32
Uchwała Nr XLVIII/254/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Sebastian Stępień 2023-01-31 08:33:12
Uchwały 2023 Sebastian Stępień 2023-01-31 08:31:23
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Sebastian Stępień 2023-01-25 08:22:23
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie powołania stałej Komisji Negocjacyjnej Sebastian Stępień 2023-01-25 08:21:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Trąbki Adam Garstecki 2023-01-24 09:12:03
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-01-24 08:43:56
Obwieszczenie o wydaniu wdecyzji Adam Garstecki 2023-01-20 10:17:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 727/3 obręb Sulino 18.01.2023 Adam Garstecki 2023-01-19 08:11:17
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 stycznia 2023 r. Sebastian Stępień 2023-01-19 07:24:26
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2023 r. Sebastian Stępień 2023-01-18 13:30:36
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2023 roku Sebastian Stępień 2023-01-18 13:29:40
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2023 Sebastian Stępień 2023-01-18 07:54:40
Rok 2023 Sebastian Stępień 2023-01-18 07:50:14
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej w Marianowie, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Sebastian Stępień 2023-01-17 12:42:48
Zarządzenie Nr 8/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2023-01-17 12:41:36
Uchwała Nr 50.66.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w budżecie Gminy Marianowo na 2023 r. Sebastian Stępień 2023-01-16 11:23:32
Uchwała Nr 50.66.1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2023-01-16 11:21:16
Rok 2023 Sebastian Stępień 2023-01-16 11:19:02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Marianowo Adam Garstecki 2023-01-13 13:39:37
Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-01-12 13:20:23
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Marianowo i innych obiektach będących własnością Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2023-01-12 13:18:44
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-01-12 13:16:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka nr 55 obręb Dalewo 12.01.2023 Adam Garstecki 2023-01-12 10:07:27
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2023-2025 Sebastian Stępień 2023-01-11 08:52:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działka nr 330/5 obręb Gogolewo 04.01.2023 Adam Garstecki 2023-01-05 14:03:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działka nr 330/4 obręb Gogolewo 04.01.2023 Adam Garstecki 2023-01-05 14:02:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działka nr 330/4 obręb Gogolewo 04.01.2023 Adam Garstecki 2023-01-05 14:01:50
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-01-05 13:32:03
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2023-01-05 13:30:50
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLVII/240/2022 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok Sebastian Stępień 2023-01-05 13:29:38
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2023-2025 Sebastian Stępień 2023-01-05 13:27:59
Zarządzenia 2023 Sebastian Stępień 2023-01-05 13:20:42
Zarządzenie Nr 213/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Sebastian Stępień 2023-01-05 13:20:29