Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 23.03.2021 Sebastian Stępień 2021-04-08 13:33:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 02.04.2021 Sebastian Stępień 2021-04-08 13:33:13
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. "Polsko - Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych" z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska" Sebastian Stępień 2021-04-08 13:11:29
Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok Sebastian Stępień 2021-04-08 12:12:52
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r. Sebastian Stępień 2021-04-08 12:10:54
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r. Sebastian Stępień 2021-04-08 12:08:01
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. "Polsko - Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych" z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:59:37
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnkowo wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:59:13
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i cmentarzy komunalnych" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:59:06
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Realizację działań związanych z monitoringiem, sprawozdawczością, promocją, ewaluacją projektu Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych Deutsch-Polnisches Kompetenzzentrum für Sprache und Beruf, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg VA - zatrudnienie na umowę zlecenie - 2/3 etatu" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:58:55
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:58:43
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:58:33
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Wywóz odpadów zmieszanych (niesegregowanych) z obiektów komunalnych Gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:58:18
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:58:05
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:57:57
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Utwardzenie terenu poprzez wykonanie płyty betonowej o wymiarach 9 m x 16 m wraz z montażem urządzenia FUNBOX wchodzącego w skład planowanego do realizacji skateparku na terenie działki nr geod. 176/1 w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:57:47
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb eksploatacji budynków użytkowanych przez Gminę Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:57:39
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:57:26
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:57:18
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:57:08
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do obiektów komunalnych Gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:57
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego c.o. i c.w. wraz z wyposażeniem kotłowni w nowy kocioł na biomasę, umywalkę, przebudowa komina, remont opaski betonowej, montaż grzejnika w świetlicy wiejskiej w Sulinie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:48
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego c.o. i c.w. wraz z przebudową kotłowni i komina oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:39
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:30
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zadaszenie sceny koncertowej przy plaży w miejscowości Marianowo wraz z widownią oraz częściową zmianą zagospodarowania terenu" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:19
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z działalności rolniczej na terenie gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:11
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Remont wraz z adaptacją łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz renowacja dwóch sal przedszkolnych wraz z malowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:56:03
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Prowadzenie dodatkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych Metodą Alfreda Tomatisa - stymulującej mózg muzyką i głosem w Przedszkolu "Wesoły Promyczek" mieszczącym się przy Szkole Podstawowej w Marianowie przy ulicy Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:55:54
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Prowadzenie dodatkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych z Dogoterapią w Przedszkolu "Wesoły Promyczek" mieszczącym się przy Szkole Podstawowej w Marianowie przy ulicy Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:55:44
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:55:34
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup i montaż podłogi interaktywnej i monitora interaktywnego do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:55:20
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Wyposażenia Sali przedszkolnej do prowadzenia zajęć specjalistycznych" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:55:09
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa mebli oraz zabawek dla przedszkola w ramach realizacji projektu pt. "Wesoły Promyczek" - nowe miejsca przedszkolne w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:54:56
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Remont wraz z adaptacją łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz renowacja dwóch sal przedszkolnych wraz z malowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:54:42
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 597/1 w miejscowości Sulino na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr 482/3 oraz na budowę kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 597/1 Sebastian Stępień 2021-04-08 11:54:30
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 510004Z położonej w obrębie Gogolewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do granicy działki nr geod. 296 Sebastian Stępień 2021-04-08 11:54:17
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:54:05
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z działalności rolniczej na terenie gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:53:51
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Sebastian Stępień 2021-04-08 11:53:38
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na działce o numerze geod. 344/5 w obrębie ewid. Marianowo w Gminie Marianowo" Sebastian Stępień 2021-04-08 11:53:28