Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/160/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021 - 2028 Sebastian Stępień 2021-09-17 14:03:30
Uchwała Nr XXXI/159/2021 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok Sebastian Stępień 2021-09-17 13:54:35
Uchwała Nr XXXI/158/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku Sebastian Stępień 2021-09-17 13:50:32
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Sebastian Stępień 2021-09-17 13:40:14
WYKAZ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH Sebastian Stępień 2021-09-14 11:12:53
Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2021-09-14 09:02:46
Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2021-09-14 09:01:43
Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie Sebastian Stępień 2021-09-14 08:57:15
Uchwała Nr XXXIX/242/06 Rady Gminy w Marianowie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie Sebastian Stępień 2021-09-14 08:51:40
Statut urzędu (zakładka menu) Sebastian Stępień 2021-09-14 08:47:29
Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2021-09-13 10:03:47
Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie określenia treści formularza konsultacyjnego Sebastian Stępień 2021-09-13 10:00:59
Zarządzenie Nr 106/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Sebastian Stępień 2021-09-13 09:58:44
Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 września 2021 r. Sebastian Stępień 2021-09-10 10:50:07
Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok Sebastian Stępień 2021-09-09 13:31:13
Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok Sebastian Stępień 2021-09-09 13:29:42
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 186/2 obręb Gogolewo, gmina Marianowo" Sebastian Stępień 2021-09-09 10:52:33
Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu Adam Garstecki 2021-09-06 13:51:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Marianowo" Sebastian Stępień 2021-09-03 15:12:45
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Marianowo" Sebastian Stępień 2021-09-03 14:54:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Adam Garstecki 2021-09-03 10:42:42
Postępowanie w sprawie budowy wiejskiego domu kultury wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 52 przy ul. Stargardzkiej w Marianowie Adam Garstecki 2021-09-03 10:40:59
WYKAZ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH Sebastian Stępień 2021-08-31 10:58:37
Uchwała Nr CLXIII.343.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2021 roku Sebastian Stępień 2021-08-27 15:11:17
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 1 MW na działce nr 7/27 obręb Trąbki, gmina Marianowo" Sebastian Stępień 2021-08-24 15:12:58
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 186/2 obręb Gogolewo, gmina Marianowo" Sebastian Stępień 2021-08-24 15:06:48
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dzwonowo Sebastian Stępień 2021-08-23 14:20:54
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dzwonowo - dokument usunięty Sebastian Stępień 2021-08-23 14:20:15
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dzwonowo - dokument usunięty Sebastian Stępień 2021-08-23 14:19:58
Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok - dokument usunięty Sebastian Stępień 2021-08-23 14:18:47
Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok - dokument usunięty Sebastian Stępień 2021-08-23 14:18:43
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie - dokument usunięty Sebastian Stępień 2021-08-23 14:18:37
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie - dokument usunięty Sebastian Stępień 2021-08-23 14:18:31
Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Sebastian Stępień 2021-08-23 14:17:46
Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2021-08-23 14:13:49
Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2021-08-23 14:13:04
Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok Sebastian Stępień 2021-08-23 14:11:46
Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok Sebastian Stępień 2021-08-23 14:09:56
Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2021 rok Sebastian Stępień 2021-08-23 14:08:33
Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dzwonowo w okresie trwania kadencji 2018-2023 Sebastian Stępień 2021-08-23 14:06:47