Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2022-05-19 09:31:28
Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto Sebastian Stępień 2022-05-19 09:29:46
Podział Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sebastian Stępień 2022-05-19 08:03:05
Podział Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sebastian Stępień 2022-05-18 15:01:26
Postanowienie Nr 11/2022 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sebastian Stępień 2022-05-18 14:37:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo o postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Marianowo" o mocy nieprzekraczającej 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Marianowo, gmina Marianowo" Sebastian Stępień 2022-05-18 14:15:41
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Sebastian Stępień 2022-05-18 10:59:44
Iwona Wojtala - Dyrektor Biblioteki Publicznej (oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora biblioteki od 01.04.2022 r.) Sebastian Stępień 2022-05-13 15:09:09
Dorota Wiechcińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Sebastian Stępień 2022-05-13 15:02:13
Pracownicy Urzędu Gminy Sebastian Stępień 2022-05-13 14:59:31
Radni Sebastian Stępień 2022-05-13 14:30:44
Radni Sebastian Stępień 2022-05-13 14:28:48
Radni Sebastian Stępień 2022-05-13 14:21:10
Pracownicy Urzędu Gminy Sebastian Stępień 2022-05-13 14:21:01
Sprawozdania finansowe za rok 2021 Sebastian Stępień 2022-05-13 12:29:02
Sprawozdania finansowe za rok 2021 - dokument usunięty Sebastian Stępień 2022-05-13 12:24:20
Sprawozdania finansowe za rok 2021 - dokument usunięty Sebastian Stępień 2022-05-13 12:24:06
Sprawozdania finansowe za rok 2021 Sebastian Stępień 2022-05-13 12:22:48
Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto Sebastian Stępień 2022-05-11 10:27:47
Zarządzenie Nr 62/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Sebastian Stępień 2022-05-11 10:26:43
Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2022-05-11 10:25:42
Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2022 rok Sebastian Stępień 2022-05-11 10:24:35
Kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym Nr 3, zarządzonych na dzień 17 lipca 2022 r. Sebastian Stępień 2022-05-10 14:25:13
Zarządzenie Nr 148/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sebastian Stępień 2022-05-10 14:17:25
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 3 (zakładka menu) Sebastian Stępień 2022-05-10 14:13:18
Komisja Rewizyjna Sebastian Stępień 2022-05-10 12:09:54
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2022-05-10 12:09:18
RADA GMINY MARIANOWO kadencja 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2022-05-10 12:08:03
Uchwała Nr XXXVIII/198/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku Sebastian Stępień 2022-05-10 11:35:16
Rejestr petycji - Rok 2022 Sebastian Stępień 2022-05-10 11:33:39
Rejestr petycji - Rok 2022 Sebastian Stępień 2022-05-10 11:33:04
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Sebastian Stępień 2022-05-06 10:51:24
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2022-05-06 10:50:31
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr ewid. 746/22, 746/23, 746/24, 746/25, 746/26 w Marianowie Adam Garstecki 2022-05-05 12:05:32
Uchwała Nr XXXIX/204/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Marianowo na rok 2022 Sebastian Stępień 2022-05-05 11:23:43
Uchwała Nr XXXIX/203/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Sebastian Stępień 2022-05-05 11:22:18
Uchwała Nr XXXIX/202/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok Sebastian Stępień 2022-05-05 11:21:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo Adam Garstecki 2022-04-29 12:22:05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr ewid. 142/2 i 142/3 w Czarnkowie Adam Garstecki 2022-04-28 12:08:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący działkę nr 344/6 obręb Marianowo 28.04.2022 Adam Garstecki 2022-04-28 11:42:19