Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Prowadzenie dodatkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych Metodą Alfreda Tomatisa - stymulującej mózg muzyką i głosem w Przedszkolu "Wesoły Promyczek" mieszczącym się przy Szkole Podstawowej w Marianowie przy ulicy Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:38:52
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Prowadzenie dodatkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych z Dogoterapią w Przedszkolu "Wesoły Promyczek" mieszczącym się przy Szkole Podstawowej w Marianowie przy ulicy Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:35:41
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:31:44
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup i montaż podłogi interaktywnej i monitora interaktywnego do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:28:54
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Wyposażenia Sali przedszkolnej do prowadzenia zajęć specjalistycznych" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:26:06
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa mebli oraz zabawek dla przedszkola w ramach realizacji projektu pt. "Wesoły Promyczek" - nowe miejsca przedszkolne w Marianowie" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:23:38
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Remont wraz z adaptacją łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz renowacja dwóch sal przedszkolnych wraz z malowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2020-08-03 15:20:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 29.07.2020 Sebastian Stępień 2020-07-31 11:20:20
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 23.07.2020 Sebastian Stępień 2020-07-23 14:43:24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 23.07.2020 Sebastian Stępień 2020-07-23 14:42:26
Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-20 14:40:19
Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-20 14:39:05
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 597/1 w miejscowości Sulino na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr 482/3 oraz na budowę kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 597/1 Sebastian Stępień 2020-07-20 14:26:40
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Marianowo Sebastian Stępień 2020-07-20 12:53:24
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2020 Sebastian Stępień 2020-07-15 11:48:25
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2020 Sebastian Stępień 2020-07-15 11:47:43
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2020 Sebastian Stępień 2020-07-15 11:47:23
Uchwała Nr XVII/97/2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marianowo Sebastian Stępień 2020-07-15 09:52:14
Uchwała Nr XVII/96/2020 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marianowo Sebastian Stępień 2020-07-15 09:51:02
Uchwała Nr XVII/95/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Sebastian Stępień 2020-07-15 09:50:13
Uchwała Nr XVII/94/2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XV/71/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2020-07-15 09:49:12
Uchwała Nr XVII/93/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2020-07-15 09:48:23
Uchwała Nr XVII/92/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Sebastian Stępień 2020-07-15 09:47:24
Uchwała Nr XVII/91/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-07-15 09:45:31
Uchwała Nr XVII/90/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku Sebastian Stępień 2020-07-15 09:44:07
Uchwała Nr XVII/89/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia Sebastian Stępień 2020-07-15 09:43:14
Uchwała Nr XVII/88/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Sebastian Stępień 2020-07-15 09:42:01
Uchwała Nr XVII/87/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 rok Sebastian Stępień 2020-07-15 09:41:07
Uchwała Nr XVII/86/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania Sebastian Stępień 2020-07-15 09:38:13
Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-15 08:33:48
Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-07-15 08:31:55
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-07-15 08:30:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 13.07.2020 Sebastian Stępień 2020-07-13 15:01:00
Wyniki głosowania w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-13 12:37:29
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-08 07:50:07
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" Sebastian Stępień 2020-07-06 14:20:17
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-06 14:18:31
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-07-06 14:17:35
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-07-06 14:17:26
Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-07-03 13:18:42