Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2024-05-09 15:35
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13 położonej w obrębie Trąbki 2024-03-19 14:29
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo 2024-03-19 14:26
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marianowo 2024-03-19 14:25
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2024-02-22 09:19
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebów przez Gminę Marianowo 2024-02-22 09:17
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2024-01-29 09:57
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2024 roku 2024-01-29 09:52
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-11-23 15:18
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2023-11-23 15:16
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku 2023-11-23 15:17
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-11-23 15:13
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-11-23 15:10
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-11-23 15:00
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 2023-10-20 13:27
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 2023-10-10 13:21
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023 - 2027 2023-04-21 07:59
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki 2023-03-24 11:47
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku 2023-03-24 11:45
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki 2023-02-16 12:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-02-13 08:02
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2023-02-13 08:00
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 2022-10-20 13:11
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 2022-10-17 12:48
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2022-07-07 11:19
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 2021-11-12 09:42
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-12 09:44
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2021-11-12 09:45
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Skateparku będącego własności Gminy Marianowo 2021-07-27 12:31
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2021-07-27 12:25
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo 2021-06-15 15:08
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2021-02-18 08:54
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2021 roku 2021-02-18 08:51
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 2020-10-20 08:35
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2020-10-15 13:08
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-10-09 13:30
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2020-07-01 14:00
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku 2020-03-04 13:41
dokument Informacja o konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-12-11 10:07
dokument Informacja o konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki 2019-12-11 09:56
dokument Informacja o konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2019-11-20 07:32
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 2019-10-24 09:37
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-24 09:34
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku 2019-03-20 12:49
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 2018-10-29 10:56
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-10-29 10:53
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-10-04 13:24
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku 2018-03-20 12:54
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018-2022 2018-02-15 09:09
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2018-01-18 13:18
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-11-29 10:49
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Gminy Marianowo 2017-11-08 14:23
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2017-10-23 13:08
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 2017-10-23 13:05
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017-10-23 13:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-10-03 14:12
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-09-08 14:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2017 roku 2017-03-20 12:37
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2017-03-20 12:35
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gogolewo 2017-02-10 15:15
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2016-10-26 15:00
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-10-21 14:51
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-10-21 13:42
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-10-21 13:39
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Marianowo 2016-10-20 15:11
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-10-20 15:10
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-10-20 15:08
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2016-10-20 15:05
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016-10-20 15:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-09-15 11:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-03-15 07:43
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-12-03 08:10
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2015-12-02 13:26
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-02 13:25
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie Gminy Marianowo 2015-12-02 13:24
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2015-12-02 13:22
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2015-12-02 13:19
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-09-10 15:02
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-09-10 13:11
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-06-16 09:32
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-03-17 15:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-12-10 12:43
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-10-22 11:49
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-10-13 08:55
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-10-13 08:48
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-10-07 10:46
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-07 10:44
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2014-09-16 11:39
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-09-08 12:31
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo 2014-05-19 12:55
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2014-05-19 12:55
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki 2014-05-19 12:51
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-05-19 12:49
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-19 12:48
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-05-19 12:46
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VIII" 2014-03-17 13:36
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-03-10 14:57
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2014-02-13 09:01
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-01-24 09:28
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-01-24 09:26
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:24
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:24
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-27 14:43
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-11-27 10:07
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-11-27 10:04
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-10-28 09:59
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok 2013-10-28 09:56
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-10-28 09:54
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-10-28 09:50
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-13 13:59
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-09-12 12:51
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2013-09-12 12:48
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianowo 2013-09-12 12:47
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Wiechowo 2013-09-12 15:22
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 - 2017 2013-09-12 12:41
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-04-12 15:12
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2013 roku 2013-03-21 11:17
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-03-21 10:24
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-02-21 08:47
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:12
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:13
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:08
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2012-12-11 15:06
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" 2012-12-06 15:17
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2012-11-26 14:06
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-10-25 14:10
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-10-24 14:42
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok 2012-10-19 15:00
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2012-10-17 13:25
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-05 15:05
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-10-17 12:55
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianowo, gmina Marianowo 2012-08-10 15:07
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-05-25 14:17
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2012-03-21 15:07
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2012 roku 2012-03-21 14:17
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 2012-03-21 14:15
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-01-17 07:22
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-12-16 10:01
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo 2011-12-16 09:59
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2011-12-16 09:57
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok 2011-10-20 08:45
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2011-10-20 08:31
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo 2011-07-19 09:03
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 2011-06-17 09:24
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2011-06-02 08:21
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 2011-03-11 14:18
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2011-01-19 16:00
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-01-19 15:54
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Marianowo 2011-01-19 15:55
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2010-10-22 16:59
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2010-10-22 16:23
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-10-22 16:14
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku 2010-10-21 09:46
dokument Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 2010-10-19 14:19