Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowiesieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr geod. 285/1, 137/5 obręb Dalewo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, drogami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działek nr geod. 770, 771/4, 760/2, 760/1, 836 w Marianowie gmina Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV i 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr ewid. 311/1, 283 i 360 położonych w obrębie Marianowo, gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 269/11 i 287 położonych w obrębie Gogolewo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Trąbki - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 30 i 66/2 położonych w obrębie Wiechowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 30 i 66/2 położonych w obrębie Wiechowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trąbki - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadnikiem oraz obszarem wstępnego oczyszczania na części działki nr ewid. 9/5 położonej w Krzywcu - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowościach Marianowo i Czarnkowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi obręb Marianowo dz. nr 745 - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr ewid. 280 obręb Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 746/1, 760/1 obręb Marianowo i działce nr ewid. 291 obręb Wiechowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy wiejskiego domu kultury wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 52 przy ul. Stargardzkiej w Marianowie - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. cis. Robocze MOP=do 0,5MPa obręb Gogolewo dz. nr ewid. 52, 238/1, 238/2, 242, 243, 244/4, 328, 249, 245, 246/1, 246/2, 247, 248 obręb Dalewo dz. nr ewid. 300, 66, 280,285/1, 12/5, 276, 29, 8/1, 7/2 - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie na działkach nr geod. 249, 287, 328 Gmina Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 325, 52, 148/2, 1/1, 176, 214, 217, 218/6, 218/3, 218/4, 230, 70 położonych w obrębie ewidencyjnym Gogolewo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Mosina (trasa Pojezierzy Zachodnich) - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 343 położonej w miejscowości Dalewo gmina Marianowo - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001922_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 12/26 obręb Trąbki, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A. 2020-09-08 11:37
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 151, 155/4, 156/2, 156/3, 162/5, 245/2 położonych w miejscowości Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 209/2, 209/3, 6, 214/1 położonych w miejscowości Dzwonowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 364, 367 położonych w miejscowości Dzwonowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx202-321463-XXX-01/10747_LE202_Gogolewo_002 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr 296 położonej obr. ewid. Gogolewo, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, szafy kablowej nN oraz złączy kablowych nN na działkach nr ewid. 30 i 2/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Wiechowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz Nn 0,4 kV wraz z zabudową słupa energetycznego SN oraz stacji słupowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 296, obręb ewid. Gogolewo, położonej w Gminie Marianowo i stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr geod. 197, 193/5 obręb Dzwonowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr geod. 122, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/8, 740/9, 740/10, 740/13, 740/14, 740/15, 740/16, 740/17, 740/18, 740/19, 740/20, 740/22, 740/23, 740/24, 740/25, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/40 i 740/42 położonych w miejscowości Marianowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 278, 279 i 280 obręb Marianowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 859/1, 135/9, 121 obręb Marianowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 328 obręb Gogolewo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej dla potrzeb nietrakcyjnych SN-15, szlak Lisowo - Trąbki, od km 311,932 do km 313,986 linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk - Stargard, zlokalizowanej na działkach: nr 7 w obrębie Lisowo w gminie Chociwel oraz nr 338 w obrębie Dzwonowo w gminie Marianowo, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo na działkach nr geod. 6, 189/2, 191/2, 192/2, 193/2, 196, 197, 214/1, 243, 311, 316/6, 339, 364, 309/2, 312/11, 356, 373, 374 obręb Dzwonowo gm. Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trąbki na działkach nr geod. 12/13, 12/4, 21/15 obręb Trąbki gm. Marianowo - KATALOG -