Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Marianowo


|--- Dane

|--- Herb i weksylia gminy

Organa


|--- Wójt Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz Gminy

|--- Rada Gminy

      |--- Kadencja 2024 - 2029

            |--- Przewodnicząca Rady

            |--- Rada Gminy

            |--- Dyżury radnych

      |--- Kadencja 2018 - 2024

            |--- Przewodniczący Rady

            |--- Rada Gminy

            |--- Dyżury radnych

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

      |--- Kadencja 2006 - 2010

|--- Komisje Rady Gminy

      |--- Kadencja 2024 - 2029

      |--- Kadencja 2018 - 2024

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

      |--- Kadencja 2006 - 2010

|--- Sołectwa

      |--- Kadencja 2024-2029

|--- Zadania i kompetencje

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Rok 2024

            |--- Radni Gminy Marianowo

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy Marianowo

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oświadczenia na koniec kadencji 2018-2024

            |--- Wójt Gminy Marianowo

            |--- Radni Gminy Marianowo

      |--- Rok 2023

            |--- Radni Gminy Marianowo

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy Marianowo

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Rok 2022

            |--- Radni

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Rok 2021

            |--- Radni

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Rok 2020

            |--- Radni

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Rok 2019

            |--- Radni

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Pierwsze oświadczenia w kadencji 2018 - 2023

            |--- Wójt Gminy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018

            |--- Wójt Gminy

            |--- Radni

      |--- Rok 2018

            |--- Radni

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

|--- Referaty i samodzielone stanowiska

      |--- Stanowisko d/s. budownictwa, remontów, inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych.

Prawo lokalne


|--- Statut gminy

|--- Statuty sołectw

|--- Statut urzędu

|--- Regulamin organizacyjny urzędu

|--- Uchwały rady

      |--- Uchwały 2024

      |--- Uchwały 2023

      |--- Uchwały 2022

      |--- Uchwały 2021

      |--- Uchwały 2020

      |--- Uchwały 2019

      |--- Uchwały 2018

      |--- Uchwały 2017

      |--- Uchwały 2016

      |--- Uchwały 2015

      |--- Uchwały 2014

      |--- Uchwały 2013

      |--- Uchwały 2012

      |--- Uchwały 2011

      |--- Uchwały 2010

      |--- Uchwały 2009

      |--- Uchwały 2008

      |--- Uchwały 2007

      |--- Uchwały 2006

      |--- Uchwały 2005

      |--- Uchwały 2004

            |--- grudzień

                  |--- Załączniki do budżetu 2005

                  |--- Załączniki do uchwały 130

            |--- listopad

            |--- czerwiec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Uchwały 2003

            |---

            |--- listopad

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Indywidualne interpretacje podatkowe

      |--- Wzory informacji i deklaracji podatkowych

            |--- Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

            |--- Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

            |--- Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

            |--- Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

            |--- Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące do 31 grudnia 2015 r.

      |--- Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych

            |--- Stawki na rok 2024

            |--- Stawki na rok 2023

            |--- Stawki na rok 2022

            |--- Stawki na rok 2021

            |--- Stawki na rok 2020

            |--- Stawki na rok 2019

            |--- Stawki na rok 2018

            |--- Stawki na rok 2017

            |--- Stawki na rok 2016

            |--- Stawki na rok 2015

            |--- Stawki na rok 2014

            |--- Stawki na rok 2013

            |--- Stawki na rok 2012

            |--- Stawki na rok 2011

            |--- Stawki na rok 2010

            |--- Stawki na rok 2009

            |--- Stawki na rok 2008

            |--- Stawki na rok 2007

      |--- Stawki podatku leśnego

      |--- Wykazy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w poszczególnych latach udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

|--- Zarządzenia wójta

      |--- Zarządzenia 2024

      |--- Zarządzenia 2023

      |--- Zarządzenia 2022

      |--- Zarządzenia 2021

      |--- Zarządzenia 2020

      |--- Zarządzenia 2019

            |--- Zarządzenie Nr 135/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2019-2020

      |--- Zarządzenia 2018

      |--- Zarządzenia 2017

      |--- Zarządzenia 2016

      |--- Zarządzenia 2015

      |--- Zarządzenia 2014

      |--- Zarządzenia 2013

      |--- Zarządzenia 2012

      |--- Zarządzenia 2011

      |--- Zarządzenia 2010

      |--- Zarządzenia 2009

      |--- Zarządzenia 2008

      |--- Zarządzenia 2007

      |--- Zarządzenia 2006

      |--- Zarządzenia 2005

      |--- Zarządzenia 2004

      |--- Zarządzenia 2003

|--- Baza aktów własnych

|--- Taryfy

Ochrona danych osobowych


|--- Inspektor ochrony danych

|--- Klauzule informacyjne

Zapewnienie dostępności


|--- Koordynatorzy do spraw dostępności

|--- Raporty o stanie zapewniania dostępności

      |--- Raport o stanie zapewniania dostępności, stan na dzień 01.01.2021 r.

Konsultacje aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych


|--- Informacje o konsultacjach aktów prawa miejscowego

|--- Informacje o konsultacjach innych aktów prawnych

|--- Projekty aktów prawa miejscowego

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2011 rok

      |--- 2010 rok

|--- Projekty innych aktów prawnych

Ochrona środowiska


|--- Decyzje środowiskowe

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?PV WIECHOWO? o łącznej mocy do 35 MW włącznie (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 30 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW, zlokalizowanych w miejscowości Marianowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, na działkach ewidencyjnych nr 480, 482, 483, 484, 485, 486/3, 486/4, 487/2, 487/8, 487/6, 487/7, 487/4 obręb Marianowo, gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 45 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 45 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kępy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, na działkach ewidencyjnych nr 24/5 i 24/6, 24/7 obręb Kępy, gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 315/3, 317/1 gmina Marianowo, obręb Wiechowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wiaty na sprzęt rolniczy, warsztatu naprawy sprzętu rolniczego, hali na zboże, silosów na zboże z osprzętem i kontenera biurowo-socjalnego w zabudowie zagrodowej z infrastrukturą techniczną"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 315/3, gmina Marianowo, obręb Wiechowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 19, 20, 21/4, 21/5, 7/26, 7/27, 7/28, obręb Trąbki gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 121 w obrębie Wiechowo gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sulino o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Marianowo" o mocy nieprzekraczającej 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Marianowo, gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 76/1 w obrębie Dzwonowo, gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 1 MW na działce nr 7/27 obręb Trąbki, gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 186/2 obręb Gogolewo, gmina Marianowo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 154/5, 155, 171/2, 172/2, 173, 185/2, 187/2 i działkach stanowiących drogi 184, 186, 188, 212, położonych w obrębie Czarnkowo, gmina Marianowo oraz na działkach oznaczonych numerami 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247/1, 247/2 i działkach stanowiących drogi 267,268, położonych w obrębie Pęzino, gmina Stargard"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Mosina (Trasa pojezierzy zachodnich)"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną" w miejscowości Wiechowo, realizowanego na działkach nr 293/2, 292/9, 292/1 obręb Wiechowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/2 obręb Gogolewo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/1 obręb Gogolewo"

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Kopalnia kruszyw pospolitych (piaski, żwiry) "Trąbki N" położona w obrębie Trąbki, na działce ewidencyjnej nr 21/4 gmina Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dodatkowym wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Trąbki" na obszarze o powiększonej powierzchni do ok. 3,5487 ha, obejmującym działkę nr 347/9 w miejscowości Trąbki, gm. Marianowo, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - szkoły podstawowe w Gminie Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników), magazynu na zboże oraz usytuowanie czterech silosów paszowych i dwóch zbiorników na gaz, na działce nr geod. 444 w obrębie miejscowości Marianowo przy ul. Spokojnej 5

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych tj. piasków i żwirów na terenie działki nr geod. 615/1 obręb 0007 Marianowo

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2005

      |--- Rok 2004

|--- Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

|--- Gminny Program Ochrony Środowiska

|--- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

|--- Azbest

|--- Plan gospodarki niskoemisyjnej

|--- Odpady komunalne

|--- Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zamówienia publiczne i przetargi


|--- Platforma zakupowa

|--- Zamówienia publiczne

|--- Postępowania wyłączone z ustawy PZP

|--- Aukcje i licytacje

|--- Konkursy

|--- Informacja o udzieleniu zamówienia - preferencyjny zakup węgla

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

|--- Archiwum zamówień publicznych

      |--- Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r.

      |--- Zapytania ofertowe do 31.03.2021 r.

      |--- Wstępne ogłoszenia informacyjne

Nieruchomości


|--- Wykazy nieruchomości

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2008

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

|--- Ogłoszenia o przetargach

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2008

|--- Informacje o wynikach przetargów

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

Gospodarka majątkiem ruchomym


|--- Sprzedaż majątku ruchomego

      |--- Sprzedaż używanych pojemników typu "DZWON" do selektywnej zbiórki odpadów

Wybory, referenda i spisy powszechne


|--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 11

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

|--- Wybory samorządowe 2024

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

|--- Referendum ogólnokrajowe 2023

|--- Wybory ławników na kadencję 2024-2027

|--- Archiwum wyborów

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 3

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 1

      |--- Wybory Prezydenta RP 2020

      |--- Powszechny spis rolny 2020

            |--- Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 9

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2015

      |--- Wybory Prezydenta RP 2015

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo 2015

      |--- Wybory samorządowe 2014

            |--- Protokoły i wyniki głosowania

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

      |--- Wybory uzupełniające 2012

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

      |--- Wybory ławników kadencji 2012 - 2015

      |--- Wybory samorządowe 2010

      |--- Wybory Prezydenta RP 2010

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo 2008/2009

|--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

|--- Stałe obwody głosowania

|--- Okręgi wyborcze

Organizacje pozarządowe


|--- Otwarte konkursy ofert

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2023-2025

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo

      |--- Rok 2021

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo

      |--- Rok 2018

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r.

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r.

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

|--- Oferty realizacji zadań publicznych

|--- Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

|--- Nabory na rzecz partnerstwa z zakresu usług społecznych i zdrowotnych

Informacje i ogłoszenia


|--- Jak załatwić sprawę

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Raporty o stanie gminy

|--- Informacje o zgromadzeniach

|--- Konkursy na dyrektorów

|--- Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

|--- Wykazy

|--- Komunikacja w języku migowym

|--- Programy działania instytucji kultury

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Obwieszczenia

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Budżet

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania finansowe za rok 2023

            |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022

            |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021

            |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020

            |--- Sprawozdania finansowe za rok 2019

            |--- Sprawozdania finansowe za rok 2018

      |--- Informacja z wykonania budżetu

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2007

            |--- Rok 2006

                  |--- Realizacja budżetu 2006 I kwartał

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2005

            |--- Rok 2004

                  |--- Sprawozdanie z realizacji budżetu 2004

      |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2008

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Marianowo

      |--- Rejestr petycji

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

      |--- Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, kultury i sztuki

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki mieniem komunalnym, gospodarki mieszkaniowej oraz spraw gospodarczych, zaopatrzenia i transportu

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy skarbnika gminy

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej, drogownictwa, transportu oraz cmentarzy

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zarządzania bezpieczeństwem

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej, wymiaru podatków i opłat oraz podatku VAT

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wynagrodzeń oraz księgowości budżetowej i spraw socjalnych

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i egzekucji niepodatkowych należności budżetowych

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Bibliotece Publicznej w Marianowie

      |--- Nabór na wolne, samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

      |--- Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych

      |--- Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki uzależnień oraz informatyki

      |--- Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie

      |--- Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie

      |--- Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie

      |--- Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych, promocji, kultury i sztuki

      |--- Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych

Zagospodarowanie przestrzenne


|--- Spis planów zagospodarowania przestrzennego

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo

|--- Obwieszczenia i informacje

|--- Decyzje celu publicznego

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, drogami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działek nr geod. 770, 771/4, 760/2, 760/1, 836 w Marianowie gmina Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV i 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr ewid. 311/1, 283 i 360 położonych w obrębie Marianowo, gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 269/11 i 287 położonych w obrębie Gogolewo

      |--- Postępowanie w sprawie budowy drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Trąbki

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 30 i 66/2 położonych w obrębie Wiechowo

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 30 i 66/2 położonych w obrębie Wiechowo

      |--- Postępowanie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trąbki

      |--- Postępowanie w sprawie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadnikiem oraz obszarem wstępnego oczyszczania na części działki nr ewid. 9/5 położonej w Krzywcu

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowościach Marianowo i Czarnkowo

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci energetycznej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi obręb Marianowo dz. nr 745

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr ewid. 280 obręb Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 746/1, 760/1 obręb Marianowo i działce nr ewid. 291 obręb Wiechowo

      |--- Postępowanie w sprawie budowy wiejskiego domu kultury wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 52 przy ul. Stargardzkiej w Marianowie

      |--- Postępowanie w sprawie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. cis. Robocze MOP=do 0,5MPa obręb Gogolewo dz. nr ewid. 52, 238/1, 238/2, 242, 243, 244/4, 328, 249, 245, 246/1, 246/2, 247, 248 obręb Dalewo dz. nr ewid. 300, 66, 280,285/1, 12/5, 276, 29, 8/1, 7/2

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie na działkach nr geod. 249, 287, 328 Gmina Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 325, 52, 148/2, 1/1, 176, 214, 217, 218/6, 218/3, 218/4, 230, 70 położonych w obrębie ewidencyjnym Gogolewo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Mosina (trasa Pojezierzy Zachodnich)

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 343 położonej w miejscowości Dalewo gmina Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 151, 155/4, 156/2, 156/3, 162/5, 245/2 położonych w miejscowości Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 209/2, 209/3, 6, 214/1 położonych w miejscowości Dzwonowo

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 364, 367 położonych w miejscowości Dzwonowo

      |--- Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx202-321463-XXX-01/10747_LE202_Gogolewo_002 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr 296 położonej obr. ewid. Gogolewo, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, szafy kablowej nN oraz złączy kablowych nN na działkach nr ewid. 30 i 2/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Wiechowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz Nn 0,4 kV wraz z zabudową słupa energetycznego SN oraz stacji słupowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 296, obręb ewid. Gogolewo, położonej w Gminie Marianowo i stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr geod. 197, 193/5 obręb Dzwonowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr geod. 122, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/8, 740/9, 740/10, 740/13, 740/14, 740/15, 740/16, 740/17, 740/18, 740/19, 740/20, 740/22, 740/23, 740/24, 740/25, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/40 i 740/42 położonych w miejscowości Marianowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 278, 279 i 280 obręb Marianowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 859/1, 135/9, 121 obręb Marianowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 328 obręb Gogolewo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej dla potrzeb nietrakcyjnych SN-15, szlak Lisowo - Trąbki, od km 311,932 do km 313,986 linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk - Stargard, zlokalizowanej na działkach: nr 7 w obrębie Lisowo w gminie Chociwel oraz nr 338 w obrębie Dzwonowo w gminie Marianowo, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo na działkach nr geod. 6, 189/2, 191/2, 192/2, 193/2, 196, 197, 214/1, 243, 311, 316/6, 339, 364, 309/2, 312/11, 356, 373, 374 obręb Dzwonowo gm. Marianowo

      |--- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trąbki na działkach nr geod. 12/13, 12/4, 21/15 obręb Trąbki gm. Marianowo

Bezpieczeństwo, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe


|--- Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

|--- Oznaczenia obrony cywilnej

|--- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

|--- Regionalny System Ostrzegania (RSO)

System Rada


|--- Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy

      |--- Kadencja 2024 - 2029

      |--- Kadencja 2018 - 2024

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Transmisje obrad na żywo

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Radni

|--- Projekty uchwał

Zabytki


|--- Gminna Ewidencja Zabytków

|--- Dotacje

|--- Postępowania zakupowe

      |--- Postępowanie zakupowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone przy zabytku - Zespole Pocysterskiego Założenia Klasztornego w Marianowie