Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 50/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-04-19 13:16
dokument Zarządzenie Nr 49/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 r. 2024-04-19 13:10
dokument Zarządzenie Nr 48/2024 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Marianowo 2024-04-19 13:08
dokument Zarządzenie Nr 47/2024 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-04-19 13:06
dokument Zarządzenie Nr 46/2024 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-04-19 13:05
dokument Zarządzenie Nr 45/2024 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji w Gminie Marianowo wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-04-19 13:02
dokument Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-04-17 13:43
dokument Zarządzenie Nr 43/2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2024-04-19 12:47
dokument Zarządzenie Nr 42/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2023 rok 2024-04-17 13:39
dokument Zarządzenie Nr 41/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-04-17 13:37
dokument Zarządzenie Nr 40/2024 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Marianowo 2024-04-11 09:21
dokument Zarządzenie Nr 39/2024 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2024-04-11 09:20
dokument Zarządzenie Nr 38/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-04-11 09:19
dokument Zarządzenie Nr 37/2024 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2024-04-11 09:18
dokument Zarządzenie Nr 36/2024 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr LXII/363/2024 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok 2024-03-26 09:08
dokument Zarządzenie Nr 35/2024 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Marianowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny 2024-03-08 08:07
dokument Zarządzenie Nr 34/2024 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do realizacji Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2024-03-08 08:05
dokument Zarządzenie Nr 33/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-02-28 16:50
dokument Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-02-28 16:49
dokument Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 14:33
dokument Zarządzenie Nr 30/2024 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-02-29 14:31
dokument Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2024-02-28 16:44
dokument Zarządzenie Nr 28/2024 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2024-02-19 10:13
dokument Zarządzenie Nr 27/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-02-19 10:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2024 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2024-02-19 10:10
dokument Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-02-19 10:09
dokument Zarządzenie Nr 24/2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Marianowo 2024-02-19 10:08
dokument Zarządzenie Nr 23/2024 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Marianowo 2024-02-19 10:06
dokument Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2021-2027" 2024-02-19 10:05
dokument Zarządzenie Nr 21/2024 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2024-02-12 11:16
dokument Zarządzenie Nr 20/2024 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-02-06 09:21
dokument Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Rady Gminy Marianowo, Rady Powiatu Stargardzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Marianowo, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2024 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji w Gminie Marianowo wyborów do Rady Gminy Marianowo, Rady Powiatu Stargardzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2024 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr LX/346/2024 Rady Gminy Marianowo z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok 2024-02-05 10:26
dokument Zarządzenie Nr 16/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2024-02-05 10:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 r. 2024-01-31 10:26
dokument Zarządzenie Nr 14/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-01-31 10:25
dokument Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2024-04-19 12:51
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2024-01-29 11:55
dokument Zarządzenie Nr 11/2024 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2024 rok 2024-01-29 11:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2024-01-29 11:52
dokument Zarządzenie Nr 9/2024 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2024 r. 2024-01-19 10:25
dokument Zarządzenie Nr 8/2024 w sprawie ustalenia na rok 2024 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2024 roku 2024-01-19 10:24
dokument Zarządzenie Nr 7/2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej w Marianowie, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2024-01-17 08:48
dokument Zarządzenie Nr 6/2024 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2024 r. 2024-01-17 08:47
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na 2024 rok 2024-01-08 08:45
dokument Zarządzenie Nr 4/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 2024-01-08 11:41
dokument Zarządzenie Nr 3/2024 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Marianowo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2024-01-08 08:42
dokument Zarządzenie Nr 2/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2024-01-08 08:40
dokument Zarządzenie Nr 1/2024 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr LIX/329/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2024 rok 2024-01-08 08:38