Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?PV WIECHOWO? o łącznej mocy do 35 MW włącznie (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 30 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW, zlokalizowanych w miejscowości Marianowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, na działkach ewidencyjnych nr 480, 482, 483, 484, 485, 486/3, 486/4, 487/2, 487/8, 487/6, 487/7, 487/4 obręb Marianowo, gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 45 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 45 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kępy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, na działkach ewidencyjnych nr 24/5 i 24/6, 24/7 obręb Kępy, gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 315/3, 317/1 gmina Marianowo, obręb Wiechowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wiaty na sprzęt rolniczy, warsztatu naprawy sprzętu rolniczego, hali na zboże, silosów na zboże z osprzętem i kontenera biurowo-socjalnego w zabudowie zagrodowej z infrastrukturą techniczną" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 315/3, gmina Marianowo, obręb Wiechowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 19, 20, 21/4, 21/5, 7/26, 7/27, 7/28, obręb Trąbki gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 121 w obrębie Wiechowo gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sulino o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Marianowo" o mocy nieprzekraczającej 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Marianowo, gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 76/1 w obrębie Dzwonowo, gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 1 MW na działce nr 7/27 obręb Trąbki, gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 186/2 obręb Gogolewo, gmina Marianowo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 154/5, 155, 171/2, 172/2, 173, 185/2, 187/2 i działkach stanowiących drogi 184, 186, 188, 212, położonych w obrębie Czarnkowo, gmina Marianowo oraz na działkach oznaczonych numerami 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247/1, 247/2 i działkach stanowiących drogi 267,268, położonych w obrębie Pęzino, gmina Stargard" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Mosina (Trasa pojezierzy zachodnich)" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną" w miejscowości Wiechowo, realizowanego na działkach nr 293/2, 292/9, 292/1 obręb Wiechowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/2 obręb Gogolewo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/1 obręb Gogolewo" - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Kopalnia kruszyw pospolitych (piaski, żwiry) "Trąbki N" położona w obrębie Trąbki, na działce ewidencyjnej nr 21/4 gmina Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dodatkowym wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Trąbki" na obszarze o powiększonej powierzchni do ok. 3,5487 ha, obejmującym działkę nr 347/9 w miejscowości Trąbki, gm. Marianowo, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - szkoły podstawowe w Gminie Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników), magazynu na zboże oraz usytuowanie czterech silosów paszowych i dwóch zbiorników na gaz, na działce nr geod. 444 w obrębie miejscowości Marianowo przy ul. Spokojnej 5 - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych tj. piasków i żwirów na terenie działki nr geod. 615/1 obręb 0007 Marianowo - KATALOG -
katalog Rok 2016 - KATALOG -
katalog Rok 2015 - KATALOG -
katalog Rok 2014 - KATALOG -
katalog Rok 2013 - KATALOG -
katalog Rok 2012 - KATALOG -
katalog Rok 2011 - KATALOG -
katalog Rok 2010 - KATALOG -
katalog Rok 2009 - KATALOG -
katalog Rok 2005 - KATALOG -
katalog Rok 2004 - KATALOG -