Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok 2023-03-21 11:20
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-03-21 11:19
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2023-03-21 11:17
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-03-14 11:44
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr L/271/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-03-14 11:43
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 r. 2023-03-08 08:45
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025 2023-03-09 15:02
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2023-03-08 08:40
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLIX/260/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-03-08 08:36
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Marianowo oraz określenia organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków jej członków 2023-02-17 13:32
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych w Urzędzie Gminy Marianowo 2023-02-17 13:21
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-02-17 13:19
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2023-02-17 13:16
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok 2023-02-17 13:14
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2023-02-17 13:12
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wójta Gminy Marianowo do udziału w zgromadzeniu 2023-02-17 13:03
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo w roku 2023 2023-02-17 12:27
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-02-17 12:26
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2023-02-17 12:24
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2023-02-17 14:38
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2022 r. 2023-01-31 08:58
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2023-01-25 08:22
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie powołania stałej Komisji Negocjacyjnej 2023-01-25 08:21
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok 2023-01-24 08:43
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2023 r. 2023-01-18 13:30
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2023 roku 2023-01-18 13:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej w Marianowie, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2023-01-17 12:42
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2023-01-17 12:41
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok 2023-01-12 13:20
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Marianowo i innych obiektach będących własnością Gminy Marianowo 2023-01-12 13:18
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-01-12 13:16
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2023 rok 2023-01-05 13:32
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2023-01-05 13:30
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLVII/240/2022 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-01-05 13:29
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2023-2025 2023-01-05 13:27