Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVII/236/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Dzwonowo 2009-12-30 13:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/235/09 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2010 rok i sposobu jego realizacji 2009-12-30 13:14
dokument Uchwała Nr XXXVII/234/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2010 rok 2009-12-30 13:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/233/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 2009-12-30 13:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/232/09 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" 2009-12-30 13:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/231/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2009-12-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/230/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2010 rok 2009-12-30 12:40
dokument Uchwała Nr XXXVII/229/09 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 r. 2010-01-08 14:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/228/09 w sprawie zawarcia Porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2009-12-08 15:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/227/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008 - 2015 2009-12-08 15:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/226/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2009-12-08 15:08
dokument Uchwała Nr XXXVI/225/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2009-12-08 15:06
dokument Uchwała Nr XXXVI/224/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2009" 2009-12-08 15:04
dokument Uchwała Nr XXXVI/223/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2009" 2009-12-08 15:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/222/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2009-12-08 14:59
dokument Uchwała Nr XXXVI/221/09 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2009-12-08 14:56
dokument Uchwała Nr XXXVI/220/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-12-08 14:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/219/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2009-12-08 14:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/218/09 w sprawie zmian budżetu i zmain w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-12-08 14:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/217/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok 2009-12-08 14:29
dokument Uchwała Nr XXXV/216/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do projektu "SZPAN-Szkolne Programy Aktywności i Nauki" 2009-11-05 14:40
dokument Uchwała Nr XXXV/215/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-11-05 14:31
dokument Uchwała Nr XXXV/214/2009 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 2009-11-05 14:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/213/2009 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Marianowo 2009-10-07 15:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/212/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008 - 2015" 2009-10-07 15:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/211/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Marianowo 2009-10-07 15:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/210/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marianowo 2009-10-07 15:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/209/09 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2009-10-07 15:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/208/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok 2009-10-07 15:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/ 207/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ińsko na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenów objętych powodzią" 2009-10-07 15:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/206/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-07 15:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/205/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2009-10-07 15:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/204/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2009-08-13 12:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/09 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2009-08-13 12:27
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008-2015 2009-08-13 12:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/201/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-08-13 12:13
dokument Uchwała Nr XXXII/200/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-07-16 08:45
dokument Uchwała Nr XXXII/199/09 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 r. 2009-07-16 08:40
dokument Uchwała Nr XXXI/198/2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2009-07-03 10:17
dokument Uchwała Nr XXXI/197/09 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2009-07-03 10:16
dokument Uchwała Nr XXXI/196/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych 2009-07-03 09:48
dokument Uchwała Nr XXXI/195/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2009-07-03 09:46
dokument Uchwała Nr XXXI/194/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą Mescherin na lata 2009-2015" 2009-07-03 09:34
dokument Uchwała Nr XXXI/193/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008-2015 2009-07-31 11:59
dokument Uchwała Nr XXXI/192/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-07-03 09:24
dokument Uchwała Nr XXX/191/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2009-06-16 15:42
dokument Uchwała Nr XXX/190/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2009-06-16 15:41
dokument Uchwała Nr XXIX/189/09 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do projektu "Moje gimnazjum - moja szansa" 2009-06-02 16:13
dokument Uchwała Nr XXIX/188/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Remont chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo" 2009-06-02 16:11
dokument Uchwała Nr XXIX/187/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na realizację zadania "Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim" 2009-06-02 16:10
dokument Uchwała Nr XXIX/186/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2010 rok 2009-06-02 16:03
dokument Uchwała Nr XXIX/185/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2009-06-02 15:58
dokument Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-06-02 15:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Przebudowa chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo" 2009-04-30 13:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na realizację zadania "Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim" 2009-04-30 13:18
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2009-04-30 13:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2009-04-30 12:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/179/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-04-30 12:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/178/09 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Marianowo 2009-04-30 12:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/177/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-04-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/09 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2008 rok 2009-04-30 12:51
dokument Uchwała Nr XXVII/175/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnym Gogolewo 2009-03-30 11:13
dokument Uchwała Nr XXVII/174/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-03-30 11:12
dokument Uchwała Nr XXVII/173/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych 2009-03-30 11:05
dokument Uchwała Nr XXVII/172/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008 ? 2015 2009-03-30 11:04
dokument Uchwała Nr XXVII/171/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2009-03-30 11:02
dokument Uchwała Nr XXVI/170/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-03-10 08:25
dokument Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-03-10 08:24
dokument Uchwała Nr XXVI/168/09 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Marianowie 2009-03-10 08:22
dokument Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą Mescherin na lata 2009-2015" 2009-03-10 08:24
dokument Uchwała Nr XXVI/166/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2009-03-10 08:16
dokument Uchwała Nr XXVI/165/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008-2015 2009-03-09 16:24
dokument Uchwała Nr XXVI/164/09 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-03-09 16:20
dokument Uchwała Nr XXV/163/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2009-02-05 13:00
dokument Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2009" 2009-02-05 13:00
dokument Uchwała Nr XXV/161/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2009 rok 2009-02-05 12:59
dokument Uchwała Nr XXV/160/09 w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2009 2009-02-05 13:01
dokument Uchwała Nr XXV/159/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2009 rok 2009-02-05 12:31
dokument Uchwała Nr XXV/158/09 uchylająca uchwałę w sprawie zakresu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, które w stosunku do Wójta wykonuje Przewodniczący Rady Gminy 2009-02-05 12:29
dokument Uchwała Nr XXV/157/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-02-05 12:29
dokument Uchwała Nr XXV/156/09 w prawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 2009-02-05 12:27
dokument Uchwała Nr XXV/155/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2009-02-05 12:25
dokument Uchwała Nr XXV/154/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2009-02-05 12:27