Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Przebudowa chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo"


Uchwała Nr XXVIII/183/09

Rady Gminy Marianowo

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania „Przebudowa chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381i Nr 249 poz. 1832; z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791i Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), w zw. z uchwałą Rady Gminy Marianowo Nr XXVIII/177/09 z dnia29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Marianowo pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo.”

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 rok, w wysokości 100.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Marianowo. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powiat Stargardzki przy wsparciu finansowym Gminy Marianowo, zamierza dokonać przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo. Wykonanie ww. zamierzeń w 2009 r. jest uzależnione od przekazania przez Gminę Marianowo dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego w wysokości 100.000,00 zł.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 30-04-2009 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 30-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2009 13:16