Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/226/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2014 rok 2013-12-23 10:15
dokument Uchwała Nr XXX/225/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-23 10:14
dokument Uchwała Nr XXX/224/2013 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2014 rok i sposobu jego realizacji 2013-12-23 10:13
dokument Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2014 rok" 2013-12-23 10:12
dokument Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2014 rok 2013-12-23 10:10
dokument Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2014 rok" 2013-12-23 10:09
dokument Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2014 rok 2013-12-23 10:08
dokument Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-23 10:06
dokument Uchwała Nr XXX/218/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014-2024 2013-12-23 10:05
dokument Uchwała Nr XXX/217/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2014 rok 2013-12-23 10:02
dokument Uchwała Nr XXIX/216/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-12-10 10:26
dokument Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze zamiany 2013-12-10 10:25
dokument Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-12-10 10:23
dokument Uchwała Nr XXIX/213/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2013-12-11 09:38
dokument Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-10 10:19
dokument Uchwała Nr XXIX/211/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty 2013-12-10 10:16
dokument Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-12-10 10:14
dokument Uchwała Nr XXIX/209/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-10 10:13
dokument Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-10 10:11
dokument Uchwała Nr XXIX/207/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-10 10:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-11-13 12:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-11-13 12:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2014 rok 2013-11-13 11:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-13 11:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/202/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-11-13 11:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2013-11-13 11:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/200/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013-2021 2013-11-13 11:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-11-13 11:54
dokument Uchwała Nr XXVII/198/2013 w sprawie określenia zasad wnoszeni, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2013-09-26 10:13
dokument Uchwała Nr XXVII/197/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianowo 2013-09-26 10:11
dokument Uchwała Nr XXVII/196/2013 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Wiechowo 2013-09-26 10:10
dokument Uchwała Nr XXVII/195/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-26 10:07
dokument Uchwała Nr XXVII/194/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-09-26 10:05
dokument Uchwała Nr XXVII/193/2013 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2013-09-26 10:04
dokument Uchwała Nr XXVII/192/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-09-26 10:03
dokument Uchwała Nr XXVI/191/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-06-24 12:11
dokument Uchwała Nr XXVI/190/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2013-06-24 12:09
dokument Uchwała Nr XXVI/189/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013 - 2021 2013-06-24 12:08
dokument Uchwała Nr XXVI/188/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-06-24 12:01
dokument Uchwała Nr XXVI/187/2013 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w 2013 roku 2013-06-24 11:58
dokument Uchwała Nr XXVI/186/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-06-24 11:57
dokument Uchwała Nr XXVI/185/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2012 r. 2013-06-24 11:54
dokument Uchwała Nr XXV/184/2013 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 - 2017 2013-04-26 09:36
dokument Uchwała Nr XXV/183/2013 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-04-26 09:27
dokument Uchwała Nr XXV/182/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-04-26 09:26
dokument Uchwała Nr XXIV/181/2013 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2013-04-03 13:20
dokument Uchwała Nr XXIV/180/2013 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2013-04-03 13:17
dokument Uchwała Nr XXIV/179/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2013 roku 2013-04-03 13:16
dokument Uchwała Nr XXIV/178/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-04-03 13:13
dokument Uchwała Nr XXIV/177/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-04-03 13:09
dokument Uchwała Nr XXIV/176/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-04-03 13:07
dokument Uchwała Nr XXIV/175/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok 2013-04-03 13:05
dokument Uchwała Nr XXIV/174/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013 ? 2023 2013-04-03 13:04
dokument Uchwała Nr XXIV/173/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-04-03 12:59
dokument Uchwała Nr XXIII/172/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-03-05 09:14
dokument Uchwała Nr XXIII/171/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-03-05 09:11
dokument Uchwała Nr XXIII/170/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2013-03-05 09:10