Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr L/272/2023 zmieniające uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2023-03-10 14:53
dokument Uchwała Nr L/271/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-03-10 14:52
dokument Uchwała Nr L/270/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2023-03-10 14:50
dokument Uchwała Nr XLIX/269/2023 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki 2023-02-24 12:57
dokument Uchwała Nr XLIX/268/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-02-24 12:56
dokument Uchwała Nr XLIX/267/2023 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2023-02-24 12:56
dokument Uchwała Nr XLIX/266/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2023-02-24 12:55
dokument Uchwała Nr XLIX/265/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowie 2023-02-24 12:54
dokument Uchwała Nr XLIX/264/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2023-02-24 12:53
dokument Uchwała Nr XLIX/263/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2023-02-24 12:52
dokument Uchwała Nr XLIX/262/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2023-02-24 12:51
dokument Uchwała Nr XLIX/261/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2023-02-24 12:50
dokument Uchwała Nr XLIX/260/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-02-24 12:48
dokument Uchwała Nr XLVIII/259/2023 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2023-01-31 08:38
dokument Uchwała Nr XLVIII/258/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2023" 2023-01-31 08:37
dokument Uchwała Nr XLVIII/257/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-01-31 08:36
dokument Uchwała Nr XLVIII/256/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2023-01-31 08:35
dokument Uchwała Nr XLVIII/255/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 2023-01-31 08:43
dokument Uchwała Nr XLVIII/254/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 2023-01-31 08:33