Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Bibliotece Publicznej w Marianowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

Główny księgowy 1/5 etatu w Bibliotece Publicznej w Marianowie

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MARIANOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISK0 PRACY

Główny księgowy w Bibliotece Publicznej w Marianowie

1. Wymagania niezbędne:

1/ wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,

2/ minimum 4 lata pracy w księgowości,

3/ posiadanie obywatelstwa polskiego,

4/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6/ nieposzlakowana opinia,

7/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1/ znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, oraz znajomość ustawy o bibliotekach, znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2/ znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej dla instytucji kultury,

3/ znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw kadrowych,

4/ znajomość ustawy o finansach publicznych,

5/ znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

6/ znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń w jednostce budżetowej,

7/ znajomość obsługi informatycznych programów księgowych i płacowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ odpowiedzialność i prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie dokumentacji kadrowej,

2/ wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

3/ dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4/ dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, (dyplom)
e) oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
h) referencje, opinie,
i) oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego

  • osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej w Marianowie, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
  • lub pocztą na adres: Biblioteka Publiczna W Marianowie, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

w terminie do dnia 2 stycznia  2013 r. do godz. 1500 (data wpływu: stempel pocztowy lub pieczątka wpływu do Biblioteki Publicznej w Marianowie)

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki Publicznej w Marianowie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone do sprawdzenia wiedzy teoretycznej oraz na rozmowę kwalifikacyjną, w związku z powyższym prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem (numer telefonu). Oferty odrzucone można odebrać w terminie 1 miesiąca od  ostatecznego terminu, oferty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.

Marianowo, dnia 17 grudnia 2012 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Marianowie

                                                                                  /-/ Anna Leszczyńska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 17-12-2012 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Leszczyńska 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2012 12:53