Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 14:47
dokument Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 14:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2012-12-13 09:33
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" 2012-12-06 15:13
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2012-11-26 14:02
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-10-25 13:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-10-24 14:40
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok 2012-10-19 14:56
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2012-10-17 13:22
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-05 15:05
dokument Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-10-17 12:46
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianowo, gmina Marianowo 2012-08-10 14:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-05-25 13:01
dokument Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2012-03-21 15:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2012 roku 2012-03-21 14:11
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 2012-03-21 14:09
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-01-16 14:28