Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. "Polsko - Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych" z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska" 2022-01-12 14:37
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. "Polsko - Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych" z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska" 2021-04-08 11:59
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnkowo wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę" 2021-04-08 11:59
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i cmentarzy komunalnych" 2021-04-08 11:59
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Realizację działań związanych z monitoringiem, sprawozdawczością, promocją, ewaluacją projektu Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych Deutsch-Polnisches Kompetenzzentrum für Sprache und Beruf, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg VA - zatrudnienie na umowę zlecenie - 2/3 etatu" 2021-04-08 11:58
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Marianowo" 2021-04-08 11:58
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy Marianowo" 2021-04-08 11:58
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Wywóz odpadów zmieszanych (niesegregowanych) z obiektów komunalnych Gminy Marianowo" 2021-04-08 11:58
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:58
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:57
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Utwardzenie terenu poprzez wykonanie płyty betonowej o wymiarach 9 m x 16 m wraz z montażem urządzenia FUNBOX wchodzącego w skład planowanego do realizacji skateparku na terenie działki nr geod. 176/1 w Marianowie" 2021-04-08 11:57
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb eksploatacji budynków użytkowanych przez Gminę Marianowo" 2021-04-08 11:57
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" 2021-04-08 11:57
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:57
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" 2021-04-08 11:57
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do obiektów komunalnych Gminy Marianowo" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego c.o. i c.w. wraz z wyposażeniem kotłowni w nowy kocioł na biomasę, umywalkę, przebudowa komina, remont opaski betonowej, montaż grzejnika w świetlicy wiejskiej w Sulinie" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego c.o. i c.w. wraz z przebudową kotłowni i komina oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zadaszenie sceny koncertowej przy plaży w miejscowości Marianowo wraz z widownią oraz częściową zmianą zagospodarowania terenu" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z działalności rolniczej na terenie gminy Marianowo" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Remont wraz z adaptacją łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz renowacja dwóch sal przedszkolnych wraz z malowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:56
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Prowadzenie dodatkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych Metodą Alfreda Tomatisa - stymulującej mózg muzyką i głosem w Przedszkolu "Wesoły Promyczek" mieszczącym się przy Szkole Podstawowej w Marianowie przy ulicy Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo" 2021-04-08 11:55
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Prowadzenie dodatkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych z Dogoterapią w Przedszkolu "Wesoły Promyczek" mieszczącym się przy Szkole Podstawowej w Marianowie przy ulicy Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo" 2021-04-08 11:55
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:55
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup i montaż podłogi interaktywnej i monitora interaktywnego do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:55
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Wyposażenia Sali przedszkolnej do prowadzenia zajęć specjalistycznych" 2021-04-08 11:55
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa mebli oraz zabawek dla przedszkola w ramach realizacji projektu pt. "Wesoły Promyczek" - nowe miejsca przedszkolne w Marianowie" 2021-04-08 11:54
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Remont wraz z adaptacją łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz renowacja dwóch sal przedszkolnych wraz z malowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:54
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 597/1 w miejscowości Sulino na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr 482/3 oraz na budowę kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 597/1 2021-04-08 11:54
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 510004Z położonej w obrębie Gogolewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do granicy działki nr geod. 296 2021-04-08 11:54
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" 2021-04-08 11:54
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z działalności rolniczej na terenie gminy Marianowo" 2021-04-08 11:53
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2021-04-08 11:53
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na działce o numerze geod. 344/5 w obrębie ewid. Marianowo w Gminie Marianowo" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:53
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:53
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:53
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1, gm. Marianowo" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:52
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:52
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:52
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:52
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1, gm. Marianowo" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:52
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:51
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzwonowo" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:51
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Eksploatacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo i eksploatacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki, gm. Marianowo w 2020 roku" 2021-04-08 11:51
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino, gmina Marianowo, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr geod. 482/3" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:51
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie projektu obejmującego budowę zadaszenia nad sceną koncertową przy plaży w Marianowie wraz z widownią oraz częściową zmianę zagospodarowania terenu" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:51
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:50
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:50
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:50
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" - dokument stracił ważność 2021-04-08 11:50
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji 2021-04-08 11:49
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu" 2021-04-08 11:49
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej 2021-04-08 11:49
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo" 2021-04-08 11:49
dokument Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów zmieszanych z obiektów komunalnych Gminy Marianowo 2021-04-08 11:48
dokument Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z usunięciem wad i usterek na obiekcie Szkoły Podstawowej w Marianowie w ramach zastępczego wykonawstwa reklamacyjnego dla zadania: "Renowacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2021-04-08 11:48
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 euro na "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Trąbki gm. Marianowo" 2021-04-08 11:48
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 euro na "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dzwonowo gm. Marianowo" 2021-04-08 11:48
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie projektu systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trąbki" 2021-04-08 11:47
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie projektu systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzwonowo" 2021-04-08 11:47
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Marianowo" 2021-04-08 11:46
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Marianowo" 2021-04-08 11:45
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn: "Przebudowa mostu nad rzeką Krępą zlokalizowanego w ciągu ulicy Jeziornej w Marianowie, droga gminna nr 515001Z km 0+215,5, działka nr geod. 160/1, 245/2 i 411/1" 2021-04-08 11:45