Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 108/2010 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2011-12-29 12:52
dokument Zarządzenie Nr 107/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsiwzięcia "Szpan - Szkolne Programy Aktywności i Nauki 2011-05-12 12:51
dokument Zarządzenie Nr 106/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2011-01-21 13:57
dokument Zarządzenie Nr 105/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2011-01-14 09:46
dokument Zarządzenie Nr 104/2010 w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Marianowo, zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w podległych komórkach organizacyjnych, zatwierdzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą oraz zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 2011-01-14 09:30
dokument Zarządzenie Nr 103/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-12-29 08:16
dokument Zarządzenie Nr 102/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-12-29 08:10
dokument Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składnika majątkowego Szkoły Podstawowej w Marianowie do Urzędu Gminy Marianowo 2010-12-29 08:12
dokument Zarządzenie Nr 100/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 2010-12-27 13:24
dokument Zarządzenie Nr 99/2010 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-12-14 07:45
dokument Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-12-14 07:43
dokument Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 r. 2010-12-14 07:37
dokument Zarządzenie Nr 96/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 2010-12-09 15:17
dokument Zarządzenie Nr 95/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-12-09 15:15
dokument Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 15:12
dokument Zarządzenie Nr 93/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-12-09 15:10
dokument Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie w sprawie powołania biegłego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do wysokości 1 486 459,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Marianowo" 2010-12-01 13:55
dokument Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie do gminnych świetlic wiejskich 2010-11-24 09:40
dokument Zarządzenie Nr 90/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-11-24 09:38
dokument Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2010-11-24 09:33
dokument Zarządzenie Nr 88/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-11-09 14:04
dokument Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2010-10-27 09:25
dokument Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2010-10-27 09:21
dokument Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-10-25 15:31
dokument Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-10-12 10:11
dokument Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2010-10-12 10:09
dokument Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-10-06 14:32
dokument Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLIV/277/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-10-06 14:29
dokument Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-10-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-28 09:51
dokument Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-28 09:48
dokument Zarządzenie Nr 77/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-09-28 09:44
dokument Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2011 rok 2010-09-28 09:35
dokument Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLIII/274/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-09-15 13:45
dokument Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-10 11:03
dokument Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-10 10:55
dokument Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-09-06 11:44
dokument Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2010-08-30 13:22
dokument Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2010-08-30 13:21
dokument Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2010-08-09 10:53
dokument Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-08-09 10:51
dokument Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:50
dokument Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:48
dokument Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu nabycia nieruchomości 2010-08-09 10:27
dokument Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:25
dokument Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-08-09 10:21
dokument Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-08-09 10:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-08-09 10:18
dokument Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2010-08-09 10:16
dokument Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-07-04 18:22
dokument Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-07-04 18:20
dokument Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej 2010-06-22 10:08
dokument Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" 2010-06-22 10:07
dokument Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności 2010-06-22 10:06
dokument Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności 2010-06-22 10:05
dokument Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XLI/255/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-06-22 10:04
dokument Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-06-22 10:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 2010-06-22 10:00
dokument Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-10 07:56
dokument Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-06-10 07:53
dokument Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian. 2010-06-10 07:49
dokument Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-06-02 15:27
dokument Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 2010-06-02 15:25
dokument Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-06-02 15:22
dokument Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-02 15:18
dokument Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-06-02 15:12
dokument Zarządzenie Nr 42/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-05-13 10:05
dokument Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-05-13 10:02
dokument Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XL/252/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-05-13 10:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-05-13 09:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XL/252/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-05-13 09:55
dokument Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2010-04-27 09:54
dokument Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-27 09:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2010-04-27 09:51
dokument Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2010 rok 2010-04-27 09:48
dokument Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2010-04-27 09:44
dokument Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 834/69 polożonej w obrębie Marianowo 2010-04-27 09:42
dokument Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-27 09:37
dokument Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-04-15 08:31
dokument Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-15 07:52
dokument Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie wyznaczenia pełnomocnika wdrożenia informatycznego systemu sprawozdawczości jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego "SJO BeSTi@" 2010-04-13 08:33
dokument Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-13 08:31
dokument Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie nabycia nieruchomości 2010-04-13 08:29
dokument Zarządzenie Nr 25/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-04-13 08:28
dokument Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2010 roku 2010-04-13 08:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-04-13 08:24
dokument Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/246/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-04-13 07:54
dokument Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz oddania udziału w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 2010-04-13 07:51
dokument Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-04-13 07:48
dokument Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbierania od nich oświadczeń majątkowych 2010-03-11 12:20
dokument Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2010-03-11 12:18
dokument Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-03-11 12:15
dokument Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2010-03-11 12:13
dokument Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-03-11 12:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Marianowo 2010-03-11 12:07
dokument Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-03-11 12:03
dokument Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-03-11 12:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2010 roku 2010-03-11 11:58
dokument Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/243/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych 2010-03-11 11:56
dokument Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Marianowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-03-11 11:51
dokument Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2009, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2009 2010-02-09 09:33
dokument Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-02-09 09:29
dokument Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2010 roku 2010-01-22 15:02
dokument Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2010 rok 2010-01-22 14:58
dokument Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Marianowo 2010-01-18 10:08
dokument Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2010-01-18 09:59
dokument Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-01-18 09:55
dokument Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/230/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2010 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2010-01-18 09:13