Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/153/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2009-01-09 13:29
dokument Uchwała Nr XXIV/152/08 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-01-09 13:29
dokument Uchwała Nr XXIV/151/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-01-09 13:29
dokument Uchwała Nr XXIV/150/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2009-01-09 13:27
dokument Uchwała Nr XXIV/149/08 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2009 rok i sposobu jego realizacji 2009-01-09 13:25
dokument Uchwała Nr XXIV/148/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 2009-01-09 13:24
dokument Uchwała Nr XXIV/147/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2009 rok 2009-01-09 13:24
dokument Uchwała Nr XXIII/146/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 2008-12-04 14:58
dokument Uchwała Nr XXIII/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości oraz w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 2008-12-04 14:57
dokument Uchwała Nr XXIII/144/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2008-12-04 14:55
dokument Uchwała Nr XXIII/143/08 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2008-12-04 14:51
dokument Uchwała Nr XXIII/142/08 w sprawie wygaśniecia mandatu radnego 2008-12-04 14:23
dokument Uchwała Nr XXIII/141/08 w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, obowiązujące na terenie gminy Marianowo 2008-12-04 14:22
dokument Uchwała Nr XXIII/140/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2008-12-04 14:20
dokument Uchwała Nr XXIII/139/08 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-12-04 14:52
dokument Uchwała Nr XXII/138/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2008-11-12 09:25
dokument Uchwała Nr XXII/137/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizacje zadań GPPN w 2008 r." 2008-11-12 09:22
dokument Uchwała Nr XXII/136/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań GPRPA w gm. Marianowo na rok 2008" 2008-11-12 09:18
dokument Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2008-11-12 09:16
dokument Uchwała nr XXII/134/08 w sprawie WPI na lata 2008-2015 2008-11-12 09:14
dokument Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2008-11-12 09:13
dokument Uchwała Nr XXII/132/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gm. Marianowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczymorganizowanym przez PSP lub gminę 2008-11-12 09:12
dokument Uchwała Nr XXII/130/08 w sprawie stawki podatku od środków transportowych na 2009 r. 2008-11-12 09:29
dokument Uchwała Nr XXII/129/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2008-11-12 09:05
dokument Uchwała Nr XXII/128/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2009 2008-11-12 09:05
dokument Uchwała Nr XXII/127/08 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Marianowo 2008-11-12 09:05
dokument Uchwała Nr XVIII /117/ 2008 w sprawie przyjęcia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2008-08-13 21:41
dokument Uchwała Nr XVII/116/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym. 2008-07-03 10:57
dokument Uchwała Nr XVII/ 115/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2008-07-03 10:56
dokument UCHWAŁA Nr XVII/114/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania ?Wykonanie remontu chodnika w m. Sulino ? 0,500 km ? w ciągu drogi powiatowej nr 1735 Z 2008-07-03 10:55
dokument UCHWAŁA Nr XVII/113/2008 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r 2008-07-03 10:54
dokument UCHWAŁA Nr XVII/112/08 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 2008-07-03 10:53
dokument Uchwała Nr XVII/111/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości. 2008-07-03 10:53
dokument U chwała nr XVII/110/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marianowo. 2008-07-03 10:52
dokument UCHWAŁA NR XVI/109/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2008?. 2008-07-03 10:50
dokument UCHWAŁA NR XVI/108/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów 2008-07-03 10:49
dokument UCHWAŁA Nr XVI/107/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2008-07-03 10:50
dokument Uchwała Nr XVI/106/08 w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Marianowo. 2008-07-03 10:47
dokument Uchwała Nr XVI/105/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2007 rok 2008-07-03 10:46
dokument UCHWAŁA Nr XV/104/08 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 2008-03-31 10:02
dokument UCHWAŁA Nr XV/103/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r 2008-03-31 09:49
dokument UCHWAŁA Nr XV/102/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo 2008-03-31 09:48
dokument UCHWAŁA NR XIV/101/08 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 2008-03-10 18:42
dokument UCHWAŁA Nr XIV/100/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2008-03-10 18:41
dokument UCHWAŁA NR XIV/99/08 w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych 2008-03-10 18:39
dokument UCHWAŁA NR XIV/98/08 w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań 2008-03-10 18:38
dokument UCHWAŁA NR XIV/97/08 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych. 2008-03-10 18:37
dokument UCHWAŁA Nr XIII/96/08 w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny 2008-02-20 16:52
dokument Uchwała Nr XIII/95/08 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2008-02-20 16:51
dokument UCHWAŁA NR XIII/94/08 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2008” 2008-02-20 16:50
dokument UCHWAŁA NR XIII/93/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2008-02-20 16:48
dokument UCHWAŁA NR XIII/92/08 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2008” 2008-02-20 16:48
dokument UCHWAŁA NR XIII/91/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2008 rok. 2008-02-20 16:46
dokument UCHWAŁA Nr XIII/90/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2008-02-20 16:45
dokument UCHWAŁA Nr XIII/89/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2008-02-20 16:44
dokument UCHWAŁA NR XIII /88/08 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Marianowie 2008-02-20 16:43
dokument Uchwała Nr XII/87/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Marianowo 2008-01-18 10:14
dokument Uchwała Nr XII/86/08 w sprawie zmian Statutu Gminy Marianowo 2008-01-18 10:13
dokument Uchwała Nr XII/85/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2008 rok 2008-01-18 10:13
dokument Uchwała Nr XII/84/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 2008-01-18 10:12
dokument UCHWAŁA Nr XII/83/08 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2008 rok i sposobu jego realizacji. 2008-01-18 10:11