Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/144/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


Uchwała Nr XXIII/144/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR”
- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.15 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98 poz. 634) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Marianowo jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, na okres wdrażania przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

§ 2.Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Marianowo do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu określonym w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała XXXIII/213/2006 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 04-12-2008 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 14:55