Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/146/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego


Uchwała Nr XXIII/146/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie do dnia 30 czerwca 2009 r. z Panią Mieczysławą Cieślą zamieszkałą w Stargardzie Szczecińskim kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego aptekę, zlokalizowaną w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr geod. 65/6 w obrębie miejscowości Marianowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

W dniu 2 października 2008 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło podanie Pani Mieczysławy Cieśli o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego wykorzystywanego jako apteka do dnia 30 czerwca 2009 r. Najem przedmiotowego lokalu został nawiązany
w dniu 1 marca 2001 r. W dniu 2 marca 2006 r. sporządzono aneks do ww. umowy, który zawierał zapis, iż najem lokalu zostaje zawarty na okres do 1 marca 2009 r. Z powyższego wynika, iż najem został nawiązany na okres dłuższy niż 3 lata, a chcąc przedłużyć najem wymagane jest uzyskanie zgody odpowiedniej rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 04-12-2008 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 14:58