Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XV/103/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r


UCHWAŁA Nr XV/103/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy na 2008 rok o kwotę 375.000 zł,

z tego:

-zadania własne o kwotę 375.000 zł,

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 375.000 zł,

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(dochody majątkowe) o kwotę 375.000 zł,

w tym dotacja rozwojowa na realizację projektu

„Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego w Marianowie” 375.000 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody gminy na 2008 rok o kwotę 212.181 zł,

z tego:

-zadania własne o kwotę 212.181 zł,

w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 212.181 zł,

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego

(dochody bieżące) o kwotę 212.181 zł,

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 460.000 zł

z tego :

-zadania własne o kwotę 460.000 zł,

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 460.000 zł,

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(wydatki majątkowe) o kwotę 460.000 zł,

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 297.181 zł,

z tego :

- zadania własne o kwotę 297.181 zł,

w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 85.000 zł,

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące) o kwotę 85.000 zł,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 174.666 zł,

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące) o kwotę 48.286 zł,

z tego wynagrodzenia o kwotę 33.000 zł,

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

(wydatki bieżące) o kwotę 3.000 zł,

z tego wynagrodzenia o kwotę 3.000 zł.

w rozdziale 80110 - Gimnazja (wydatki bieżące) 34.110 zł,

z tego wynagrodzenia o kwotę 34.000 zł,

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki majątkowe) o kwotę 85.000 zł,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące) o kwotę 4.270 zł,

w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 2.315 zł,

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii (wydatki bieżące) o kwotę 180 zł,

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące) o kwotę 2.135 zł,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.200zł,

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące) o kwotę 1.900 zł,

z tego wynagrodzenia o kwotę 1.900 zł,

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wydatki bieżące) o kwotę 300 zł,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33.000 zł,

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami (wydatki bieżące) o kwotę 33.000 zł,

§ 5. Ustala się limity wydatków gminy Marianowo na projekty do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych, ustalone w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2008 r., zmienione załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy w Marianowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok.

Zmniejsza się dochody gminy na 2008 rok w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 375.000 zł, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dochody majątkowe)
o kwotę 375.000 zł - dotacja rozwojowa na realizację projektu „Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego
w Marianowie” w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków.

Zwiększa się dochody gminy na 2008 rok o kwotę 212.181 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia,
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 212.181 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 - Informacja o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zmniejsza się wydatki gminy na 2008 rok w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 460.000 zł, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dochody majątkowe)
o kwotę 460.000 zł - „Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego w Marianowie” w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków.

Zwiększa się wydatki gminy na 2008 rok o kwotę 297.181 zł z tego:

  • w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące)
    o kwotę 85.000 zł, na remonty bieżące dróg,

  • w dziale 801 - Oświata i wychowanie 174.666 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące) o kwotę 48.286 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 33.000 zł, na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia Szkoły Podstawowej w Marianowie,

- w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)
o kwotę 3.000 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja (wydatki bieżące) 34.110 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 34.000 zł, na wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia Publicznego Gimnazjum w Marianowie,

- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki majątkowe) o kwotę 85.000 zł, na zakup busa do przewozu uczniów,

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące) o kwotę 4.270 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VI/40/2007 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

  • w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 2.315 zł, z tego:

- w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii (wydatki bieżące) o kwotę 180 zł,

- w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące) o kwotę 2.135 zł,
w związku z niewykorzystaniem w całości dochodów gminy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku.

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.200 zł, z tego:

- w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące) o kwotę 1.900 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 1.900 zł, na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia na Świetlice szkolną przy Szkole Podstawowej w Marianowie,

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wydatki bieżące) o kwotę 300 zł, na realizację wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów (stypendia szkolne).

  • w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33.000 zł, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami (wydatki bieżące) o kwotę 33.000 zł, na opracowanie dokumentacji oceny stanu technicznego obiektu i otoczenia mogilnika w Dalewie.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 31-03-2008 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2008 09:49