Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/153/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo


UCHWAŁA NR XXIV/153/08

RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2008”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Gminy Marianowo Nr XIII/92/08 z dnia
31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2008”, zmienionej uchwałą Nr XVI/108/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., oraz uchwałą Nr XXII/136/08 z dnia 30 października 2008 r. , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXIV/153/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 grudnia 2008r.

PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w Gminie Marianowo na 2008 rok

PRZYCHODY

40.915,00 zł

WYDATKI

40.915,00 zł

0x08 graphic

 1. Posiedzenia Komisji: ………….................................................…............. 3. 277,03 zł
  10 posiedzeń, 2 dyżury w sezonie letnim oraz 1 kontrola sklepów (1 osoba - 90,08 zł, do kosztów bezosobowych dolicza się koszty składek ZUS);

 1. Za wykonanie badania osoby skierowanej przez Komisję do lekarza biegłego oraz leczenie odwykowe: ................................................... 1.640,00 zł

 1. badanie biegłego (8 x 170,00 zł)

 2. leczenie odwykowe (w tym dojazdy 280,00 zł)

 1. Wynagrodzenie sekretarza ……………….…….........................……………... 4. 073,38 zł

 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych ……….………………..................3. 405,74 zł

 1. Dzwonowo (264,00 zł brutto x 8 m-cy)

 2. Sulino (176,00 zł brutto x 6 m-cy, do kosztów bezosobowych dolicza się koszty składek ZUS)

 1. Wyposażenie wiejskich świetlic środowiskowych ...................... 9.228,26 zł

 2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych (5 wywiadów + koszty płatnika składek ZUS) ....................................................................................... 518,40 zł

 1. Szkolenie członków komisji i osób prowadzących świetlice
  środowiskowe z zakresu terapii uzależnień
  ...................................... 690,00 zł

 2. Delegacje …………………………………..………………………....………………………………… 150,00 zł

 3. Zakup materiałów biurowych (opiekunki świetlic, sekretarz, członkowie Komisji) .......................................................................................................................... 300,00 zł

 4. Bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej w Sulinie (6 m-cy
  x 110,00 zł - do kosztów bezosobowych dolicza się koszty
  składnika ZUS) .................................................................................................... 660,00 zł

 5. Profilaktyka: ................................................................................................. 10.817,19 zł

 1. w szkołach - udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SP Marianowo, filia SP Dzwonowo, NSP Gogolewo, Gimnazjum, widowiska, przedstawienia o tematyce profilaktycznej: „Zdrowy styl życia”, „Dziękuję nie piję”, „Dziękuję nie biorę", spotkania profilaktyczne z uczniami;

 2. środowisko - pomoc w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin
  z problemem alkoholowym, pomoc w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych;

 1. Organizowanie i dofinansowanie form spędzania wolnego czasu przez dzieci …..................……………..............................……....……….…… 6.155,00 zł

U Z A S D N I E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Marianowo podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do stosowania różnych form pomocy.

W związku ze zwiększonymi dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych względy racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi przemawiają za tym, aby w sposób przemyślany zagospodarować je do końca roku.

Zwiększone środki proponuję przesunąć na profilaktykę w szkołach i środowisku, dofinansowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Marianowo, u których samotność spowodowana jest postępującą chorobą alkoholową, oraz dofinansowanie paczek i pomoc w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym jaki również organizację czasu wolnego dla tych dzieci, czyli odpowiednio pkt. 11 i 12 Preliminarza Przychodów i Wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2008.

W celu zagwarantowania środków na ten cel Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Radzie Gminy projekt Uchwały zmieniający preliminarz przychodów i wydatków na 2008 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 09-01-2009 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2009 13:29