Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/ 115/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo


Uchwała Nr XVII/ 115/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23 poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1222, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008r. Dz. U. Nr 73 poz. 431) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się Pani Elżbiecie Irenie Rink - Wójtowi Gminy Marianowo miesięczne wynagrodzenie :

  1. zasadnicze w kwocie: 4.500,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie: 1.900,00 zł,

  3. dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia obliczonego

od łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

w kwocie: 1.280,00 zł,

  1. 20% dodatku za wieloletnią pracę, obliczony od stawki

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 900,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Marianowie
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia
01 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 02 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr Nr 146, poz. 1223, zm. 2006 r. Nr 34,poz.309oraz z 2008 roku Dz. U. Nr 73 poz. 431), na wynagrodzenie wójta składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za wysługę lat.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:

1/ miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny przedstawia poniższa tabela:

Kwota w złotych

Wymagane kwalifikacje

Lp.

Stanowisko

wynagrodzenie zasadnicze

dodatek funkcyjny

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy

(w latach)

1

2

3

4

5

6

4

wójt, burmistrz w gminie - do 15 tys.

mieszkańców

4.200 - 5.900

1.080-1.550

-

-

2/ zgodnie z § 7. Rozporządzenia  wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście

oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej

co najmniej 20 % i nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na

prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nie przekraczającej 50 %

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

3/ dodatek za wysługę lat (stażowy) obliczany jest od wynagrodzenia zasadniczego

(maksymalnie 20%).

Wynagrodzenie Wójta Gminy Marianowo

Lp.

Składniki

wynagrodzenia

Wynagrodzenie dotychczasowe

(z pop. kadencji)

Minimalne

wynagrodzenie

Maksymalne wynagrodzenie

1.

zasadnicze

4100,-

3.450,-

5.900,-

2.

dodatek funkcyjny

1.300,-

1.080,-

1.550,-

3.

dodatek specjalny (20%)

960,-

906-

1.236,-

4.

dod. staż 20%

700

690

926,-

Razem:

6.460,-

6.126-

8.342,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 03-07-2008 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2008 10:56