Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/85/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2008 rok


Uchwała Nr XII/85/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 04 stycznia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XII/85/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 04 stycznia 2008 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, POLITYKI GOSPODARCZEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2008 ROK

LP

TEMAT

TERMIN REALIZACJI

PRZYGOTOWUJE

UWAGI

1

2

3

4

5

1.

 • Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Marianowo,

 • Kontrola stanu prac chodnika, kanalizacji, projektu budowy Centrum Kulturalno-Społecznego,

 • Kontrola działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Informacja o zaopatrzeniu ludności z terenu Gminy Marianowo w wodę pitną i sprawa zrzutu ścieków do nowej kanalizacji i jej funkcjonowanie,

 • Informacja o oświetleniu ulicznym na terenie Gminy Marianowo,

 • Ocena dowozu dzieci do szkoły - poniesione koszty,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

styczeń-luty

Wójt Gminy

2.

 • Ocena stanu porządku publicznego oraz ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo,

 • Kontrola wydawania zezwoleń na alkohol,

 • Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego oraz o sprzedaży nieruchomości,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

marzec

Wójt Gminy

3.

 • Kontrola cmentarzy komunalnych i mogilnika,

 • Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za rok 2007,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

kwiecień

Wójt Gminy

Posiedzenie komisji wyjazdowe

4.

 • Kontrola wysypiska odpadów stałych,

 • Kontrola estetyki Gminy Marianowo,

 • Kontrola stanu dróg i dróg wykonanych przez Gminę,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

maj

Wójt Gminy

Posiedzenie komisji wyjazdowe

5.

 • Wizytacja placówek oświatowych (szkoły, kluby, biblioteki, świetlice wiejskie),

 • Kontrola mienia komunalnego oddanego w zarząd Stowarzyszeniom i na rzecz integracji środowiska,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

czerwiec

Wójt Gminy

Posiedzenie komisji wyjazdowe

6.

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku,

 • Ocena przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

sierpień-wrzesień

Wójt Gminy

7.

 • Ocena pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji;

październik

Wójt Gminy

8.

 • Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy na rok 2008,

 • Sprawy bieżące związane z  tematyką sesji;

listopad

Wójt Gminy

9.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok,

 • Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2008 dla Rady Gminy,

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji.

grudzień

Komisja Rady Gminy i Wójt Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-01-2008 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2008 10:13