Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych


UCHWAŁA NR XXII/135/08

RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 Nr 236 poz.2008 oraz z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się górną stawkę za wywóz odpadów stałych komunalnych z terenu gminy Marianowo:

1) z pojemników 110 l - cena za wywóz 1 pojemnika 10,54 zł netto+podatek VAT,

2) z pojemników 120 l - cena za wywóz 1 pojemnika 10,54 zł netto+podatek VAT,

3) z pojemników 240 l - cena za wywóz 1 pojemnika 21,30 zł netto+podatek VAT,

4) z pojemników 1100 l - cena za wywóz 1 pojemnika 83,00 zł netto+podatek VAT.

2. Ustala się górną stawkę w kwocie 18,33 zł/1m3 netto + podatek VAT za wywóz odpadów płynnych z terenu gminy Marianowo.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Marianowie z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia górnej granicy stawki za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 13 poz. 231).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 Nr 236 poz.2008 oraz z 2006 r. Nr 144 poz. 1042), Przedsiębiorstwo Remondis Szczecin Sp. z o. o. złożyło wniosek dot. nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Marianowo w roku 2009 uzasadniając wzrost do ubiegłorocznych stawek m.in.:

- 15% wzrostem ceny paliwa,

- 14% wzrost ceny energii elektrycznej,

- 17% wzrost ceny wody,

- 9% wzrost ceny energii cieplnej,

- 33% wzrost ceny składowania odpadów komunalnych.

Dotychczasowa stawka: Nowa stawka:

1) pojemnik 110 l - 7,95 zł netto + podatek VAT 10,54 zł netto + podatek VAT

2) pojemnik 120 l - 7,95 zł netto + podatek VAT 10,54 zł netto + podatek VAT

3) pojemnik 240 l - 11,63 zł netto + podatek VAT 21,30 zł netto + podatek VAT

4) pojemnik 1100 l - 71,90 zł netto + podatek netto 83,00 zł netto + podatek VAT

Do ceny za wywóz odpadów stałych komunalnych doliczona jest ? opłaty za wywóz odpadów segregowanych tj. szkło, PET, makulatura.

Zakład Ochrony Środowiska w Dobrzanach Zbigniew Daniłowicz złożył wniosek o ustalenie górnej stawki wywozu nieczystości płynnych w kwocie 18,33 zł/m3 uzasadniając wzrost
w stosunku do ubiegłorocznej stawki m.in. :

- wzrostem kosztów pracy,

- wzrostem ceny energii elektrycznej,

- wzrostem ceny oleju napędowego,

- wzrostem ceny wody.

Dotychczasowa stawka: Nowa stawka:

1) 16,66 zł/1m3 netto + podatek VAT 18,33 zł/1m3 + podatek VAT

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 12-11-2008 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 12-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2008 09:16