Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/127/08 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Marianowo


Uchwała Nr XXII/127/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Marianowo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218)uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Marianowo, powołuje się z dniem 01 listopada 2008 roku
na stanowisko Sekretarza Gminy - Pana Sebastiana Stępnia.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późniejszymi zmianami), do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy na wniosek wójta.

Ponadto, biorąc pod uwagę załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, a w szczególności II tabelę tego załącznika, dotyczącą stanowisk pracowniczych w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), ustalono, że sekretarz gminy w gminach liczących do 15 tys. mieszkańców, powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz 5 letni staż pracy.

 

Kandydat na stanowisko sekretarza gminy - Pan Sebastian Stępień posiada wykształcenie wyższe,
jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej i w 2002 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera. W okresie od 03 marca 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku odbywał staż w Urzędzie Gminy Marianowo w ramach projektu „Moja Gmina w Unii Europejskiej”. Od dnia 01 lipca 2003 roku został zatrudniony w tut. Urzędzie na czas określony, a następnie od 01 stycznia 2004 roku na czas nieokreślony. W tym okresie wykonywał pracę m.in.
na stanowisku ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych. Z dniem 30 czerwca 2004 roku, Uchwałą Nr XVIII/100/2004 Rady Gminy Marianowo został powołany na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Marianowie. Brał udział w wielu kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje, ukończył m. in.: kurs stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, kurs dla pracowników urzędów stanu cywilnego, szkolenie dot. praktycznych aspektów inwentaryzacji, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pan Sebastian Stępień jest pracownikiem samodzielnym, obowiązkowym i sumiennym. Zna przepisy prawa
i umiejętnie stosuje je w praktyce. Przez ponad 4 lata pełni funkcję kierowniczą w tut. Urzędzie. Powierzone obowiązki wykonuje w sposób uczciwy, rzetelny, nie budzący podejrzeń o stronniczość czy interesowność, w sposób często przewyższający oczekiwania, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań.

 

Mając powyższe na względzie, uważam, że Pan Sebastian Stępień posiada pełne predyspozycje do powierzenia mu funkcji sekretarza Gminy Marianowo.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 12-11-2008 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 12-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 12-11-2008 09:05